ЕК изследва ДДС за възстановяване в страните членки

ДДС за възстановяване,проверка от ЕКЕвропейската комисия (ЕК) извършва изследване на процедурата за възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС) на фирми в страните от Европейския съюз.

Националната агенция по приходите (НАП), въведе възстановяване на ДДС без проверка в края на 2016 г. Такъв вид бързо възстановяване на данъка, макар неприложим за всеки случай, е една полезна стъпка в това направление.

Целта на Брюксел е, тази проверка да установи, дали в процедурите по възстановяване на ДДС има съответствие с това което се изисква по европейските норми.

Липсата на достъп до прост и бърз процес за възстановяване на ДДС е възможно да рефлектира в значителна степен спрямо паричните потоци на фирмите, както и върху тяхната конкурентоспособност.

В най-голяма степен това се отнася до малките и средни предприятия, при които забавянето на възстановяването на ДДС от държавата, влияе в голяма степен на тяхната бизнес функционалност.

Съобразно мерките, в осеммесечен период ще бъде извършена проверка на данъчните правила във всяка държава в Общността. По този начин, стремежа на Брюксел е, да може да се гарантира, че ще има бързо възстановяване на данъчния кредит към фирмите.

Проверката ще направи разглеждане на времето, което е необходимо за завършване на процедурите, във всяка страна от ЕС. Тя ще прегледа и всички изкуствено създадени бариери в ддс системата, водещи до рискове за бизнес финансите.

Ако в резултат от проверката се констатират нередости, Комисията може да стартира необходимата процедура за санкциониране.

Инспектирането е част от усилията на ЕК за установяване на единна ДДС зона, намаляваща административната тежест върху бизнеса, особено за предприятията с микро, малкък и среден бизнес статус.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница