Точни съвети за избор на счетоводител

Счетоводител-точни съвети за изборИзборът на професионална услуга, каквато и да е тя, винаги носи рискове. При започване на самостоятелен бизнес или подобряване на вече съществуващ, компромис със счетоводство и счетоводни услуги е недопустим. През годините опит, който ние от Счетоводна къща Евристика Русе сме натрупали, редица пъти сме се сблъсквали с клиенти, които са объркани от огромния избор на счетоводители и счетоводни услуги. Бързо развиващото се технологично общество и свободния достъп до информация в интернет пространството, откриха възможност пред всеки във финансово-счетоводната сфера да опише своите услуги по заинтригуващ и интересен начин. Донякъде това даде възможност на непрофесионалистите в бранша да използват интернет инструментите, за да изпъкнат пред всички останали. Добре структурирано представяне, описание на дейност и богатият набор от услуги в счетоводството, които може да срещнете в първите страници на Вашето google търсене, не са гарант за качеството, което ще получите.

Тъй като приходът и печалбите на бизнеса Ви са пряко свързани с добро счетоводно обслужване, ще Ви дадем няколко изключително важни съвета при търсене на правилния счетоводител или счетоводна къща.

1. Ако стартирате своя бизнес, потърсете своя счетоводител, още преди създаването на Вашата фирма. По този начин, получвате доверен партньор, които ще бъде с Вас от началото, ще бъде запознат със същността на Вашата дейност и в течение на съвместната Ви работа, ще може адекватно да Ви съветва и обслужва в счетоводните процеси. На какви характеристики трябва да отговаря търсеният от Вас човек?

  • да бъде напълно квалифициран. Уверете се, че притежава релевантно образование и сертификати. Но преди всичко, обърнете внимание на начина, по който разговаря с Вас. Един от ключовите признаци на професионалния счетоводител е това, че може с прости думи да Ви обясни решението на сложен казус;
  • проучете клиентите му и ако имате възможност, съберете информация от първа ръка;
  • уверете се, че търсеният счетоводител или счетоводна къща има възможност да поеме ангажимент към Вас и Вашия бизнес и разполага с необходимото време и ресурс, за да води адекватно счетоводството Ви;
  • проучете пазара. Селектирайте поне 3-ма потенциални счетоводители или счетоводни къщи, за да сте убедени в крайният си избор.

2. Обърнете внимание на цените, които предлагат срещу счетоводните услуги. Избягвайте фиксирани цени. Всяка фирма или предприятие се движи основно от човешкия ресурс, който винаги е различен. На тази база, даването на конкретна цена за счетоводна услуга, е некоректно.

3. Преди да подпишете договор, прочетете внимателно ценообразуването на услугите, които Ви се предлагат, дали пълното счетоводно обслужване включва всички необходими услуги и кои са допълнителните, ако има такива. Изисквайте изчерпателно обяснение за нещата, които Ви притесняват.

4. Не се подлъгвайте с „изгодни, ниски цени“. Интернет пространството е пълно с оферти, публикувани от мними счетоводители или счетоводни услуги. Водете се от правилото, че преди всичко за успехът на Вашият бизнес, зависи от качествено счетоводно обслужване. Подбиването на цените в счетоводните услуги много често е знак за измама.

5. Вашият счетоводител е Ваш партньор в успешните бизнес реализации. Затова се убедете, че сте избрали човек, който е в състояние да поддържа постоянна връзка с вас.

Не забравяйте, че този, който ще води счетоводните дела във Вашия бизнес, преди всичко е човек. Затова, за да изберете правилният, обърнете внимание на отношението му към Вас. Търсете заинтересовано лице или лица, хора, които ще бъдат Ваши доверени партньори, които ще спазват задължителна конфиденциалност и чистота в професионалните отношения, които се развиват и ограмотяват спрямо промените в сферата и най-вече- хора, на които може да имате доверие.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница