Коригираща декларация в НАП – до 30 септември

Коригираща данъчна декларацияКоригираща данъчна декларация по ЗДДФЛ, може да се подава еднократно, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, който е 02 май през 2017г. – за доходите от 2016 г.


Лицето задължено да подава годишна данъчна декларация може да прави многократно корекция при подадена преди 02 май 2017 декларация до изтичане срока за подването и,като подаването на декларацията за коригириране на данни до 30 септември е нововъведение по чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ.


Нововъведението се прилага за граждани и фирми, като това е още една възможност веднъж годишно те сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП чрез годишната им данъчна декларация.


Подаването на коригиращата декларация се извършва до 30 септември на текущата година за промени, които се отнасят за декларирани данъци от предходна година.


Корекциите за гражданите и фирмите след срока за подаването на годишната данъчна декларация са еднократни.


Такава декларация се подава при откриване на грешка в декларираните вече данни и обстоятелства.


Данъчните декларации по ЗДДФЛ се подават в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите отговаряща по местоположение на постоянния адрес на физическото лице, включително на ЕТ, носител на данъчното задължение.


Има някои, рядко срещани изключения за място на подаване, визирани в чл.54, ал.2-5 от ЗДДФЛ.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница