Лого за фирмен печат в Русе

Русе,лого за фирмен печатФирмено лого, дизайн на лого,изработка на фирмен знак за печат.

Рекламна къща Евристика Русе, изпълнява дизайн на всякакви
фирмени знаци, лого за фирми, за Русе, страната и чужбина,
на български и на чужд език,на обикновени (дървени печати);
кръгли;елипсовидни;правоъгълни;квадратни;микропорести;
восъчни;сухи печати и други, на конкурентни цени.

Според размерите, които печатите имат, те биват: малки(джобни), средни и големи.

Фирменият печат не е словосъчетания и цифри, подредени в специфичен ред и форма. Той е индивидуализиращ белег,носител на корпоративната идентичност,част от фирмената визия.

Без лого, фирменият печат не може да изпълни в максимална степен своето пренадзначение, така той е непълноценен и неефективен отпечатък на Вашето
фирмено естество. Eдин качествено направен печат, въздейства повече, отколкото фирмената визитка, защото може да окаже своето рекламно въздействие върху много контрагенти.

Фирменият знак е необходим не само за печатите, той ще Ви служи навсякъде, където се изисква представяне на Вашата бизнес дейност. Важно е, да не се имитират или наподобяват чужди знаци и лога, защото това нарушава някои нормативни изисквания по българското законодателство. Не бива да се използва символика, текст и други нарушаващи добрите нрави и създаващи заблуда за фирмената дейност.

Модерният фирмен печат е лесен и бърз за приложение и има лесни предписания за употреба в администрирането на фирмата. Най-често се използва т.нар.гумен печат, който доскоро беше на дървена основа. Печатът се нарича гумен, заради гумираният щампел(шаблон,клише) чрез който той контактува с мастилото, като впоследствие чрез натиск той оставя трайно изображение върху хартията. Понастоящем гумените печати са автоматизирани, не се налага да се носи отделно мастилница – всичко необходимо е събрано в един корпус, който се нарича гумен печат с механизъм.

Ползването на печат от фирмите не е задължително,но търговската практика е наложила неговото прилагане,като с времето то се е превърнало в традиция. Приносът на институциите напоследък е да запазят тази негова употреба,макар тя да е лишена от нормативна обосновка.

В България, фирменият печат е необходим с една основна цел-рекламно представяне на фирмата. Допълнителни цели могат да бъдат внасяне на доверие всред партньорите, придаване на „тежест” в издаваните фирмени документи,всеобхватно изпълняване на вътрешните изисквания на данъчната служба, осигурителният институт, инспекцията по труда и други държавни учреждения, както и почти всички банки в страната.

Необходимостта от фирмен печат не е общо правно изискване за всички държави. Повечето страни по света все още признават правната сила на корпоративния печат. Много банки продължават да изискват използването на корпоративен печат във връзка с сметките на фирмата. Също така, в много държави документите за недвижимо имущество, прехвърлящи собствеността от името на дружеството, са законно задължени да имат поставен фирмен печат върху тях.

Всяка българска компания, участваща в международни сделки, би било добре да използва фирмения печат върху официалните фирмени документи. Най-подходящо е отпечатъка на печата да е направен така, че да съответства на местните изисквания за съответната държава. В много страни, адвокатът може да не признае ефикасността на правен договор, който не е надлежно подпечатан с официалния печат на фирмата.

Рекламна къща Евристика Русе, реализира фирмено лого, дизайн на лого, изработка на фирмен знак за печат, в срокове удобни за клиента, като съдейства за цялостната изработка и изпращане на готовия фирмен печат в Русе, страната и чужбина.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница