Лого

Русе,логоЛогото се изразява по два начина – самостоятелно чрез графични символи и смесено чрез графика и текст.

Рекламна къща Евристика Русе, изпълнява дизайн на всякакви лога на фирми, предприятия, дружества, учреждения, сдружения, фондации и на други организации, както и на физически лица, съобразен с изискванията за този вид дейност.

Логото е най-важния елемент от фирмената визия, основа на корпоративната идентичност. То може да участва навсякъде във фирмения живот, пресъздаващо в миниатюрен вид обемът на упражнявания бизнес.

Всеки логотип може да се регистрира като търговска марка, така че да има съответствие с българските, европейските и международните нормативи.

Стойността на логото се крие в неговата способност да пресъздаде точно, въздействащо и неповторимо информацията в стилизиран вид, чрез която определен обект не може да бъде изразен по никакъв друг начин. Въздействието му спрямо субекта на рекламата, може да се засили, като в него се вмести съвсем кратък слоган(лозунг).

Ако трябва да се направи историческа връзка, логото в съвременния му вариант е най-близко до майсторските знаци, оставяни след завършека на някакво изделие от занаятчиите. Считаме, че има особена близост, заради комбинацията от синтезираност и смисленост на поставяната информация.

Логото като фирмен знак произхожда най-напред от фамилните гербове на феодалите, като постепенно заменя тяхната претрупаност откъм графични елементи с бързо разпознаваеми „фирмени марки”. Характер на лого имат фабричните знаци и емблемите, както пътните знаци, указателните табели и пътната маркировка.

В някои кръгове е възприето общуване чрез символични образи, наричано логограмно или пиктрограмно. Езикът чрез символи отдалечава от основната роля на логото, тъй като отразява едностранчиво и многократно някаква особеност, а не и дава еднократно и максимално един завършен информационен вид. Ярък пример за това са нотите в музиката – всяка от тях си има точното тонално съответствие, но сама не дава музиката.

Образът и формата на логото създават рекламните символи. Те имат най-силно въздействие върху техния наблюдател и са най-бързо разпознаваемите му елементи.

Цветовото оформление влияе не по-малко от образът и формата, изразени чрез логото. Зеленият цвят изразява изобилие, здраве и свежест. Жълтият цвят е приложим при стоки за широко потребление. Червеният цвят освен че силно привлича вниманието, може да обозначава и опасност. Комбинацията от цветове, както и техните нюанси е необходимо да се прилагат внимателно, защото цветовото претрупване при логото влияе негативно върху въздействието му. Понякога едно черно-бяло представяне е многократно по-ефикасно, отколкото някакъв цветови вариант.

За качествно изпълнение на логото, е необходимо елементите образ, форма и цвят да се подберат от креативен и опитен дизайнер за да се получи максимално асоциативно въздействие, съобразено с естеството на обекта и предпочитанията на субекта в рекламата.

При изработката на лого, Рекламна къща Евристика Русе извършва задълбочено проучване на отличителните белези на обекта, както и потенциалното им въздействие върху субекта в рекламата. Разработват се няколко варианта на лого, които се представят на клиента, като евентуалните му препоръки не се приемат безприкословно, а се търси един най-добър вариант, чрез изясняване на важните моменти и разумен диалог.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница