НОИ (РУСО) – Русе

Информация за адрес и работно време, контакти-телефони, e-mail, гишета за справки и подаване документи на Национален осигурителен институт – Териториално поделение Русе(ТП на НОИ-Русе).


Адрес:

ТП на НОИ – Русе , гр. Русе, 7000, ул. „Професор Асен Златаров“ № 26 – централен вход и ул.”Свети Горазд” №2 – страничен вход.


Работно време с граждани:

08:30 – 12:00 часа
13:00 – 17:00 часа


Почивки:

-регламентирани почивки
10:15-10:30 часа
14:40-15:00 часа
-обедна почивка:
1 час по график


Телефони:

082 816 430 Нaчалник на отдел „Краткосрочни плащания и контрол“
082 816 450 Началник на сектор „Контрол по разходите на ДОО“
082 816 100 Началник на отдел „Пенсии“
082 816 110 Началник на сектор „Отпускане на пенсии“
082 816 141 Началник на сектор „Изплащане на пенсии“
082 816 115 Началник на сектор „Пенсионно обслужване“
082 816 161 Приемна „Пенсии“
082 816 479 Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН) I
082 816 435 Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН) II
082 816 460 Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ) I
082 816 461 Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ) II
082 816 490 Осигурителен архив


e-mail:

Ruse@nssi.bg


Информация за вътрешната подредба на НОИ-Русе:

гише 1 Деловодство
гише 2,3 Прием на документи за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО
гише 4 Прием на заявления за осигурителен стаж и доход,заявление – декларация по чл.5, ал.10 от КСО, получаване на документи за осигурителен стаж и доход и удостоверение по чл.5, ал.10 от КСО
гише 5 Справки за обезщетения за временна неработоспособност
гише 6 Издаване на осигурителни книжки, връчване на разпореждания за парични обезщетения за безработица, приемна ПРО-дежурен финансов ревизор, дежурен лекар ЕВН
Гише 7 Издаване на ПИК(персонален идентификационен код) и ИКО(идентификационен код на осигурител)
ст.102 Инспектори-осигурителен архив I
ст.103 Инспектори-осигурителен архив II
ст.104 Служители от сектор „Осигурителен архив“
ст.105 Началник сектор „Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания”
ст.106 Инспектор Социално-осигурителни рискове-парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
ст.107-109 Специалисти-парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания.
ст.110 Каса
ст.211 Директор.Председател МК, лекари ЕВН, инспектор трудови злополуки
ст.203 Счетоводство
ст.211 Експерт, стопанска дейност
ст.203 Главен счетоводител
ст.205 Системни администратори
ст.208 Началник сектор „Човешки ресурси и административно стопанска дейност”
ст.207 Финансов контрольор
ст.208 Домакин, шофьор, специалист поддръжка
ст.210 Личен състав.Секретар
ст.213 Юрисконсулти. Финансови ревизори.Началник сектор „Контрол по разходите на ДОО”
ст.212 Началник отдел „Краткосрочни плащания и контрол”
ст.211 Технически сътрудник на сектор „Парични обезщетения за временна неработоспособност”.
ст.204 Началник сектор-парични обезщетения за временна неработоспособност, инспектори социално-осигурителни рискове
ст.202 Инспектори-парични обезщетения за временна нетрудоспособност.
ст.102-103 Началник сектор-осигурителен архив, инспектор-осигурителен архив


Гугъл карта на НОИ-Русе:


Снимка:


Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница