Отдалечено счетоводство

Счетоводство - отдалеченоОтдалечени счетоводни услуги от Счетоводна къща Евристика Русе.
Пълно счетоводно обслужване, посредством цялостно дистанционно обработване, под контрола на професионален счетоводител. Обхват – всичката счетоводна информация за определен период. Счетоводство на необходимото професионално ниво. Отдалечено счетоводство чрез онлайн счетоводни услуги.

1. Специфика

 • отдалеченото счетоводство не се влияе от дестинацията на клиента, при условие че мястото където се намира е достъпно за куриер и има интернет свързаност;
 • сключва се договор за еднократно или пълно(цялостно) счетоводно обслужване и заедно с клиента се конструира удобен за него правилник за движението на счетоводните документи(представени в електронен и хартиен вид);
 • извършва се софтуерно съвместяване, в полза на клиента, на всякакъв клиентски софтуер за онлайн обмен на данни. Не е пречка липсата на такъв. Ние разполагаме с доста готови решения, като може да се ползват и традиционните методи за обмен;
 • не е задължително счетоводството на фирмата да е подчинено на българските нормативни изисквания, както фирмата да е с българска търговска регистрация.

2. Удобства

 • спестяване на време, чрез отдалечените счетоводни услуги;
 • дискретно счетоводство, опазване на фирмената информация и личните данни;
 • гъвкави ценови нива – прецизни изчисления спрямо договорените критерии;
 • софтуерна независимост – не сте принудени да ползвате наш софтуер;
 • генериране на всякаква счетоводна, данъчна и осигурителна информация в най-удобния за клиента формат;
 • обработка и съставяне на електронни и хартиени документи;
 • интернет банкиране на сметки в български и чуждестранни банки;
 • превод на документация от чужд език с автоматизация на процеса;
 • използване на всички видове пълномощия за представляване пред институциите в България;
 • надеждно физическо и електронно архивиране на информация.

Счетоводна къща Евристика Русе, има дългогодишни взаимоотношения с разнообразни фирми, които имат за собственици всякакви лица – българи или чужденци.
Нашето взаимодействие с клиентите в сферата на счетоводството е показало, че далечните дестинации не дават негативно отражение върху функционалността на счетоводната система, вземането на спешни решения, обработката и представянето на отдалечени данни.

Коментари са забранени.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница