Ценообразуване в Счетоводна къща Евристика ЕООД, гр. Русе

Счетоводна къща - ценообразуванеСчетоводна къща Евристика гр.Русе, предлага ценови пакети на преференциални цени, за 3, 6, 8 и 12 месеца към новопостъпили клиенти на счетоводно обслужване с до 100 броя документи на месец. Друг ценови пакет включва пълна тримесечна отстъпка при сключване на едногодишен договор.

Ценовата политика по отношение на фирми, които са с преобладаваща собственост на чуждестранни лица е различна.

При всяко положение, формираните цени за счетоводни услуги са с достатъчно вложено внимание към детайла, така че да отразяват точно счетоводната ситуация във Вашата фирма. При влизане в контакт с нас, ще поискаме да ни изпратите по e-mail минимум конкретни данни, според които ще формираме и върнем обратно нашето ценово предложение, въз основа на което можем да кореспондираме по-нататък за постигане на окончателна цена. Цените, които ще получите чрез интернет страницата ни за запитвания, ще са само насочващи, такива каквито ще получите и от други сайтове.

Дейностите в счетоводството се изпълняват посредством двустранно счетоводство и едностранно счетоводство. Едностранното счетоводство отнема по-малък ресурс в сравнение с двустранното и затова цените за неговото прилагане са по-ниски. То е предпочитано решение при еднолични търговци.

Безплатни услуги, за всички дейности на Евристика ЕООД, не се предлагат или изпълняват. Безплатните услуги, зкоито се предлагат в интернет, имат противоречива обосновка с цел заблуда. Тези „цени“ са със спекулативен характер, заради „безвъзмездното“ им изпълнение, реализират нарушения на действащата нормативна уредба чрез нулево данъчно изражение на услугата и чрез нелоялна конкуренция посредством въвеждане в заблуждение, както и нелоялно привличане на клиенти.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница