Прагове, Интрастат – 2016г.

НАП публикува на страницата си заповед на председателя на НСИ от 8 октомври, обнародвана в ДВ, определяща праговете за деклариране по система Интрастат за 2016г.


Нареждането определя следните прагове за 2016г.:

  • за поток „Изпращания“ е определен праг за деклариране по системата Интрастат от 260 000 лева, а за поток „Пристигания“ – 460 000 лв.
  • прагове за статистическа дейност по системата Интрастат за 2016г. 12 300 000 лева за поток „Изпращания“ и 6 000 000 лева за поток „Пристигания“.


Прагът за опростеното деклариране на единични сделки с ниска стойност за 2016г. ще бъде 390 лева.


За деклариране в системата на Интрастат през 2016г. ще се вписват данните за:


1.Код на стока
2.Държава-членка партньор

а)изпращания – държава-членка на получаване

б)пристигания – държава-членка на изпращане


3.Държава на произход (при пристигания)
4.Вид на сделката
5.Условия на доставка
6.Вид транспорт
7.Националност на транспортното средство
8.Регион на:

а)произход (при изпращания)

б)потребление (при пристигания)


9.Нето тегло – килограми
10.Количество по допълнителна мярка
11.Стойност
12.Статистическа стойност

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница