НАП информира работодатели за данъчно задлъжнели служители

Работещите във фирми със списъчен състав над 100 души, с просрочени задължения към различни институции, може да им бъде наложен запор на трудовото възнаграждение.


От началото на м.октомври ТД на НАП Велико Търново възприе нова мярка в кампанията си срещу физическите лица с просрочия.
За целта към момента са изпратени 68 уведомителни писма до по-големите работодатели от област Велико Търново,
придружени със списък на подчинените им с непогасени публични задължения. Общият размер на дълговете на тези служители,
направени към НАП, КАТ, съда и други публични взискатели надхвърля 7 милиона лева.


Отчетените резултатите до момента показват, че предприетите мерки са успешни и
средно всеки трети длъжник към хазната предпочита да се издължи незабавно.


BGСевер

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница