Регионални цени за счетоводни услуги за 2020 г.

Цени за счетоводни услуги за 2020 г. - регионалниНай-ниски цени за 2020 г., на месечни счетоводни услуги в Североизточна България.

Какви са цените в счетоводствата на водещи фирми в региона, при сключен абонаментен договор?

Как те се определят за различните градове?

За да се селектира, кои са най-евтините счетоводни оферти, беше направено изследване в интернет и бяха отделени тези цени които са най-ниски, без да се включва град Русе.
На мнение сме, че най-изгодните цени не кореспондират непременно с най-ниските цени оферирани от счетоводните фирми. За преценка, доколко посочените цени са изгодни, е необходимо да се направи сериозно изследване. Настоящото проучване е статистическо и не представя способностите на фирмите предлагащи счетоводство в различните градове. Тези цени не е подходящо да се ползват за пазарни цели. Ако е необходимо пазарно определяне на цените, се работи с ясни показатели, а тези в интернет едва ли са точно такива. Според законовите положения, когато цените са с включен ддс, това не се посочва и се счита че обявените цена са с включен ддс. В някои случаи има значение дали цените се формират от регистрирано или от нерегистрирано по Закона за ДДС лице.

Като репер ще посочим, цените на месечните счетоводни услуги за 2020 г. в София. Най-евтините са представени така:

1. За фирми нерегистрирани по Закона за ДДС
1.1. Дейност услуги е 50 лв.
1.2. Дейност търговия  е 70 лв.
1.3. Дейност производство е 80 лв.

2. За фирми регистрирани по Закона за ДДС
2.1. Дейност услуги е 90 лв.
2.2. Дейност търговия е 90 лв.
2.3. Дейност производство е 110 лв.

Регионални цени за 2020 г., калкулация на счетоводни услугиПри тези нива на софийските цени, най-ниската цена за годишно счетоводно приключване е около 200 лв.

Границите са определени според Регионалният план за развитие на Североизточен район, определени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В този случай, проучването обхваща градовете Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище.

Какви са най-ниските регионални цени за счетоводни услуги за 2020 г. в Североизточна България, може да научите по-долу. За целта използваме следнте съкращения: НРЗДДС – фирми които не са регистрирани по Закона за ДДС и РЗДДС – фирми които са регистрирани по Закона за ДДС. ДУ – дейност услуги, ДТ – дейност търговия, ДП – дейност производство и ГСП – годишно счетоводно приключване.

1. Цени за счетоводни услуги за 2020 г. във Варна – НРЗДДС и ДУ е 60 лв. ; НРЗДДС и ДТ е 60 лв. и НРЗДДС и ДП е 80 лв. РЗДДС и ДУ е 120 лв. ; РЗДДС и ДТ е 120 лв. и РЗДДС и ДП е 140 лв. ГСП е включено в цената за абонаментно обслужване и се определя цена само когато е еднократна услуга.

2. Цени за счетоводни услуги за 2020 г. в Добрич – НРЗДДС и ДУ е 60 лв. ; НРЗДДС и ДТ е 80 лв. и НРЗДДС и ДП е 130 лв. РЗДДС и ДУ е 130 лв. ; РЗДДС и ДТ е 150 лв. и РЗДДС и ДП е 200 лв. ГСП е включено в цената за обслужване на абонамент, но не са включени ревизии на ДЗЛ в месечните цени.

3. Цени за счетоводни услуги за 2020 г. в Шумен – НРЗДДС и ДУ е 36 лв. ; НРЗДДС и ДТ е 40 лв. и НРЗДДС и ДП е 86 лв. РЗДДС и ДУ е 100 лв. ; РЗДДС и ДТ е 110 лв. и РЗДДС и ДП е 120 лв. ГСП участва в цената за абонаментно обслужване.

4. Цени за счетоводни услуги за 2020 г. в Разград – НРЗДДС и ДУ е 50 лв. ; НРЗДДС и ДТ е 60 лв. и НРЗДДС и ДП е 70 лв. РЗДДС и ДУ е 80 лв. ; РЗДДС и ДТ е 90 лв. и РЗДДС и ДП е 100 лв. Цената за ГСП е разпределена между месечните цени.

5. Цени за счетоводни услуги за 2020 г. в Силистра – НРЗДДС и ДУ е 50 лв. ; НРЗДДС и ДТ е без информация и НРЗДДС и ДП е без информация. РЗДДС и ДУ е 105 лв. ; РЗДДС и ДТ е без информация и РЗДДС и ДП е без информация. ГСП не е ясно дали е включено в цената за абонаментно обслужване.

6. Цени за счетоводни услуги за 2020 г. в Търговище – НРЗДДС и ДУ е 40 лв. ; НРЗДДС и ДТ е 50 лв. и НРЗДДС и ДП е 60 лв. РЗДДС и ДУ е няма информация; РЗДДС и ДТ няма информация и РЗДДС и ДП няма информация. ГСП е 200 лв.

Най-ниските цени на регионалните счетоводни услуги за 2020 г. в Североизточна България не бележат изменение, те остават на едни стабилни дългогодишни нива, което предполага спекулативност предвид възходящият ход в цените на повечето други услуги в страната.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница