Експресна регистрация на фирми по електронен път

Русе, експресна регистрация на фирми по електронен пътЕкспресната регистрация на фирми, означава регистрирането по интернет на фирми посредством електронен подпис,чрез максимално оползотворяване на всички ресурси.

Евристика ЕООД Русе в търсенето на най-доброто, което е приложимо за клиентите, се спря на избора на адвокат, който да извършва значителната работа по вписването на фирмите в Търговския регистър.Практически беше установено, че експресната регистрация на фирми е възможна само чрез интернет. Времевото спестяване, към настоящия момент може да достигне 1 ден, а обичайно е 2 дни, за периода от първата среща с клиента, до готовата фирма в Търговския регистър. На практика, комбинирането на максимума в двете направления, юридическата съдържателност и интернет представянето на документацията,напълно отговаря на изискванията дори на най-претенциозния клиент и дава експресният, но и качествен характер на услугата.

Услугата евтина безплатна регистрация на фирми е невярна, защото таксата заплащана на Търговски регистър за вписване на фирмата е наполовина по-ниска, когато представянето на документи става по интернет чрез електронен подпис отколкото когато се извършва на гише в някоя служба на Агенция по вписванията.По процедурата се изразходват значителни времеви ресурси, което я прави да не е и експресна.Случва се, да има опашка пред гишето.Освен това, служителят приел документацията не е длъжен да я обработи в момента на представяне, тя чака своят ред за по-късно.Ако лице разполага със собствен електронен подпис и регистрира ЕООД самостоятелно, тогава имаме най-евтиният вариант на фирмена регистрация.

Понастоящем т.нар.безплатно регистриране се извършва от лица без юридическа правоспособност. Тези лица нямат право да бъдат упълномощавани да подават данни с техен електронен подпис.Те единствено могат да попълнят бланките, с които разполагат и да инструктират лицето потърсило ги за безплатна услуга, кои места да посети и какви действия да извърши.Понякога информацията в бланките е подходяща, друг път не е, но изпълняващия безплатната услуга рядко има възможностите и способностите да приложи първо индивидуален подход и второ – да вникне в специфичните потребности на бъдещата дейност заради което ще се разкрива фирмата.Дори да успее да предложи една адекватна предварителна информация, той не ще знае как да я отрази в бланките с които разполага заради оскъдните данни които е намерил в интернет.Когато имащата изгода от безплатна регистрация, е счетоводна къща, тогава когато започне да обслужва този клиент тя го прави на завишени цени. Тези наши наблюдения са извършени в резултат от проучвания на сегмента, свързан с регистрация на фирми и са валидни към датата на публикацията. Евристика ЕООД Русе, може да представи конкретна информация за нормативните нарушения, извършвани чрез афишираните по-горе безплатни услуги в данъчен и неданъчен аспект.

Експресна регистрация на фирми по електронен път се извършва чрез меню електронни услуги, подменюто за подаване на заявления по образец, от сайта на Търговския регистър. Най-често желаната правна форма е ЕООД.В този случай се избира образец на заявление А4-Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност.Маркира се, че заявлението са подава за първоначално вписване.Натиска се бутон „запиши и продължи” за да се премине на следващата страница, където се намират всички възможни полета за обявяване на обстоятелства и друга информация за регистрацията на фирмата:

Русе,експресна регистрация на фирми по ел. път

Евристика ЕООД Русе,с готовност ще съдейства при техническите подробности, във връзка с представянето по електронен път на вече съставените документи, получени нотариални заверки и други документи, подавани чрез собствен електронен подпис на клиента.

Какви са цените за експресната регистрация на фирми по електронен път и свързаните с нея услуги, можете да разберете чрез запитването цени за регистрация на фирми.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница