Какъв е правилният избор на достатъчно опитен счетоводител?

Счетоводител опитенАко се търси най-добрия счетоводител – освен опитен, той трябва да е напълно информиран за всички изисквания в услугите (обслужването) което прилага.

Накратко, опитният счетоводител е лице със солидни счетоводни умения.
Те дават възможност за работа с висока степен на ефективност, гъвкавост, независимост и инициативност без ежедневно взаимодействие с ръководството на предприятието.

Високата опитност, би следвало да представя и отлични способности за решаване на проблеми и анализиране на разообразни ситуации. Също така означава и възможност за функционалност в бърз ход, в условията на бързо променяща се работна среда.Не на последно място, опита трябва да води до положителни взаимоотношения и партньорства в рамките на отдела или организацията, където работи счетоводителят.

Законът за счетоводството(ЗСч), признава значителна опитност на счетоводителя (или друго лице с икономическо образование) в момента, когато това лице може да съставя финансови отчети. Тъй като съставителят на финансови отчети, включително годишни такива, се изисква да има минимален професионален стаж, то този стаж може да се ползва за критерий за опитност в счетоводството. Законът регламентира, че съставителите на финансови отчети, носят отговорност за счетоводната организираност във фирмата.

ЗСч определя, че минималният стаж е 2 години, а максималният 8 години.
Неговата продължителност е в зависимост от:

  • степента на счетоводното висше образование;
  • каквото да е друго висше икономическо образование;
  • средното икономическо образование.

Ние приемаме, че минималния практическия опит е най-важен и затова препоръчваме като оптимален вариант 5 годишен счетоводен стаж, а като най-добър е 8-10 години.

Разбира се, има дейности за които се изисква специфично счетоводство.
С липсата на стаж в такива дейности, един счетоводител не бива да се характеризира като опитен в това счетоводство.

Познаването на всички изисквания не е достатъчно, макар че в доста случаи да се е получавало така, че един счетоводител без опит, но с всеобхватни знания се справя по-добре отколкото такъв с много опит, но с тясноспециализирани знания. Разликата е в новите ситуации, съпътстващи дейностите – там опита отстъпва на знанието.

Силата на опита е във високата ефикасност на решенията, но след като има липса на извънспециализирани знания, продължителният счетоводен стаж не носи особена полза тъй като счетоводството работи с нормативно дефинирани изисквания, които са точни, конкретни и не подлежат на импровизации.

Най-добре е, корпоративното счетоводство да се води от мотивирани счетоводители със страст към прилагането на счетоводна теория, концепции, принципи и счетоводни стандарти.
Също така, да се дават възможности за напредване на по-малко опитни счетоводители като им се възлагат да изпълняват все по трудни и интересни счетоводни задачи.

Технологичният напредък в счетоводната сфера, позволява счетоводна работа от отдалечени дестинации. Така, вероятността на попаднете на опитен счетоводител се увеличава, но само при условие, че разполагате с верните критерии, чрез които да го оцените като такъв.

Изнамирането на опитен счетоводител, е едно от най-съществените решения за всяка бизнес организация, целяща качествена икономическа деятелност.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница