Русенска счетоводна къща

Счетоводна къща от русенскоСчетоводна къща Евристика се състои от русенски счетоводители, които упражняват пълнокачествено счетоводство. Техните счетоводни услуги са насочени както към фирми от русенско, така и към всички в страната, без значение каква капиталова собственост имат – българска или чуждестранна.

Счетоводното обслужване за русенския регион се ползва в незначителна степен от високотехнологичните онлайн услуги на счетоводната фирма, докато тези от останалата част на страната са с почти напълна онлайн насоченост.Чуждестранните собственици на капитала в български предприятия са на пълно онлайн обслужване, тъй като естеството на дейността им е свързано с непрекъснато движение, а изискуемата документация е важно да се представи колкото се може по-рано, банковите транзакции да се наредят веднага, да се вземат и изпратят важни информационни материали от и за НАП, НОИ, Община и други.

Русенската счетоводна къща работи по двустранният способ на счетоводно отчитане. Негов предмет са средствата, разполагаеми в една фирма. Те са отразяват по счетоводен способ в даден момент, в действителното им състояние в което се намират към него момент във времето. Проявяват се в три форми. Първата форма е материална, тук те са с типично материално изражение – стоки, материали(гориво, инструменти), продукция, машини, съоръжения, сгради и други. Втората форма е парична – това са всякакви парични средства на предприятието. Третата форма е разчетна, т.е. това са разчетите в предприятието, които имат разнообразен характер на проявление в дейността на фирмата. При необходимост има възможност за организиране и изпълнение на счетоводна отчетност на ежечасните и едноминутните изменения на горепосочените средства.

Освен типичното счетоводно обслужване, русенската счетоводна къща упражнява пълнообхватно трз и лс обслужване, както и данъчно обслужване, като в допълнение фирма Евристика ЕООД изпълнява ранообразни извънсчетоводни услуги като регистрация на фирми, рекламни и дизайнерски услуги. Всички тези услуги имат дългогодишна дистанционна(онлайн) практика, успешно се изпълняват към всякакви точки по света, т.е. не препятстват клиентската мобилност.

В състава на ТРЗ и ЛС обслужването и данъчното обслужване участват всякакви услуги, които се изпълняват в практиката на счетоводните къщи в страната. Възможно е тяхното единично изпълняване, частичното им прилагане и други действия за непълно обслужване.

Счетоводна къща Евристика, е с достатъчен кадрови потенциал за да изпълнява сложни задачи в сферите които работи. Поради високата степен на гъвкавост, е възможно да се поемат комплексни задачи, които се разпределят между счетоводната фирма и нейните русенски и извънрусенски партньори.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница