Публикации

Счетоводство на транспортна фирма – видове разходи на гориво, според ЗКПО

По отношение транспортната дейност на предприятието, съществуват специфики при установяването на разходи на горива в зависимост от дейностите, за които се изразходват. Документирането и счетоводното отчитане на разходите на горива в транспорта, следва да се извършва при спазване на изискаванията …

Прочети повече »

Легитимно счетоводство

Счетоводството на предприятието добива легитимност, чрез законосъобразното му организиране и практическо осъществяване базирано на счетоводните принципи. Технически, реализацията на текущото счетоводно отчитане, въз основа на утвърден от предприятието индивидуален сметкоплан от счетоводни сметки не е задача, която се изисква да …

Прочети повече »

Граждански договор и стаж за пенсия

Лицата полагащи труд по извънтрудово правоотношение(изпълнители по граждански договор) също могат да имат стаж за пенсия, така както работниците по договори сключени по реда на Кодекса на труда (трудови договори), когато като изпълнители в това правоотношенение са спазили някои условия. …

Прочети повече »

Как се определя „данъчната” цена на наема между свързани лица?

За определянето на точния размер на наема за данъчни цели между свързани лица, той следва да бъде определен при условията на пазара, т.е. на пазарните принципи, на които обичайно се подчиняват взаимоотношенията между несвързаните лица. Сделките в този случай, се …

Прочети повече »

Още един плюс за читавото счетоводство

Читаво воденото счетоводство дава някои предимства на търговците(фирмите) съобразно Търговският закон. Според закона, воденето на счетоводство от търговеца, означава отразяването на движението на имуществото на предприятието, което се регистрира в хронологичен ред. Законът определя също така, че чрез инвентаризация в …

Прочети повече »

Счетоводство на НПО(ЮЛНЦ)

Нестопанските организации са известни с наименованието НПО, което е съкращение на наименованието Не-Правителствена-Организация. Легалното определение за тях е Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Известни са по света с различни имена: неправителствени организации, NGO, организации с цел непечалба, структури на …

Прочети повече »

Счетоводство на фирмата

ФИРМА Значението за фирма е произлязло от firmare, което на латински означава даване на съгласие чрез дамга, подпис или отпечатък от пръсти. Търговския закон дефинира фирмата на търговец като търговска фирма и дава следното легално определение: фирма е наименованието, под …

Прочети повече »

Свестен счетоводител

Какво означава един счетоводител да е свестен? Добрият счетоводител и свестния счетоводител едни и същи ли са? За да покрива всички показатели, за един счетоводител е достатъчно да отговаря на ред професионални критерии, в това число и етични такива. В …

Прочети повече »

Счетоводител за фирма

За да намерите счетоводител за фирма(предприятие), най-важното е да спазвате определена последователност от действия, посредством която да елиминирате до максимална степен факторите, които могат да затормозят желаните ефекти от бизнеса който упражнявате. Търсенето на счетоводител за фирма започва след като …

Прочети повече »

Годишно приключване

Годишно приключване на предприятие(фирма) в счетоводен аспект. Съставяне на годишен финансов отчет(ГФО).Подаване на ГФО в търговският регистър и публикуване на интернет страница. Чрез годишното приключване се финализира текущото счетоводно отчитане в предприятието(фирмата) по такъв начин, че да се осигури синтезирана …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница