Публикации

Данъчно и осигурително оптимизиране

Легалното данъчно и осигурително оптимизиране – ефективност и ефикасност без граници Много хора си мислят, че данъчното и осигурителното оптимизиране освен, че е в ущърб на финансите на държавата е незаконно и съмнително. Напротив, Евристика ЕООД твърди, че легалното* данъчно …

Прочети повече »

Данъчни консултации

Данъчни консултации в гр.Русе. Консултираме юридически и физически лица. Предлагаме Ви своевременни и компетентни консултации по възникнали данъчни казуси. Данъчните казуси са с обхват всички преки и косвени данъци. Консултациите на Евристика ЕООД са обвързани с гаранции. Евристика ЕООД, не …

Прочети повече »

Всяко дружество с годишна декларация

Абсулютно всяко дружество подава  годишна декларация Абсулютно всяко дружество(юридическо лице) е длъжно да подаде годишна данъчна декларация.Фирмите подлежащи на облагане с корпоративен данък за печалбите им, са длъжни да подават годишна данъчна декларация, дори когато не са осъществявали никаква …

Прочети повече »

Попълване и подаване на лична данъчна декларация

Данъчна декларация за личния доход се подава в НАП. По адреса на лицето може да се ориентирате в коя данъчна служба следва да я представите – обикновено това е най-близко отстоящата. Такава НАП се нарича компетентна. Декларацията за доходите по …

Прочети повече »

Код SWIFT – Търговски банки България

1.BUINBGSFXXX – АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 2.CRBABGSFXXX – АЛФА – БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ 3.BNPABGSXXXX – БНП ПАРИБА С.А. – клон София 4.NASBBGSFXXX – БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 5.BNBGBGSFXXX – БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 6.BNBGBGSDXXX – БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – BGN …

Прочети повече »

Счетоводна политика

СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА в съответствие с изискванията на  Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА ? Счетоводната политика представлява възприетия от предприятието счетоводен модел за отчитане на неговата дейност …

Прочети повече »

Изготвяне и подаване на „нулева“ декларация по ЗДДС

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ЗА КЛИЕНТИ ИЗВЪН ОБЛАСТ РУСЕ – 32.00 ЛВ. ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА НУЛЕВА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗДДС, ВЕДНО С ВСИЧКО КОЕТО Я СЪПРОВОЖДА. ПОДАВАНЕ С ЕЛ.ПОДПИС. ГАРАНЦИЯ! ИЗГОДНА ВЪЗМОЖНОСТ: Нулева декларация по ЗКПО(чл.92, образец 1010а), нулев ГФО и нулев …

Прочети повече »

Счетоводни услуги за отдалечени региони

Счетоводни услуги(счетоводно обслужване) за отдалечени региони Ние не изискваме сканирани копия на ваши документи. Има лесен начин. От вас се изискват умения за работа с ел.поща, телефон. Да сте избрали куриер. Минимални параметри за обслужвана фирма – рег. по ЗДДС, …

Прочети повече »

Инвентаризации на склад/складова база

ГОДИШНИ, ПЛАНОВИ И ИЗВЪНРЕДНИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ГОДИШНИ, ПЛАНОВИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА СКЛАД/СКЛАДОВА БАЗА В зависимост от обхвата годишните и другите планови инвентаризации, които извършваме са пълни инвентаризации на складова база и частични инвентаризации на складова база. Пълни инвентаризации – те обхващат всички …

Прочети повече »

Фирмена визия – това е лицето на Вашият бизнес

Сутрин се привеждате в безупречен вид и така тръгвате към офиса. А погрижихте ли се за вида на Вашата фирма? Първото впечатление често е определящо в бизнеса. Добрите бизнесмени знаят, че първо впечатление се създава само веднъж и трудно може …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница