Интервю с управителя на Евристика ЕООД – подаване на годишните декларации по ЗДДФЛ

Отстъпката от 5% върху данъка на физическите лица и условията за нейното ползване. Подаване на годишните им данъчни декларации по електронен път – чрез електронен подпис и без електронен подпис (чрез ПИК).


Емисия новини на TVN Bulgaria, 18:45 часа, 04 януари 2016 г.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница