Ликвидация, закриване, заличаване на фирма

Ликвидация, закриване, заличаване на фирма - РусеЧрез Евристика ЕООД, Русе, получавате качествено протичане на ликвидацията, закриването или заличаването на фирмата.

Ликвидацията е извънсъдебно производство, касаещо юридическите лица в тези случаи, когато за лицето няма правоприемство или несъстоятелност.

За да преустанови съществуването си търговското дружество, се извършва ликвидация, след което следва закриване (заличаване) по искане на назначеният за целта ликвидатор.

Срокът за ликвидация, не може да бъде по-малко от 6 месеца, считано от датата на обнародване на поканата към кредиторите в търговският регистър. Този срок се дава,
за да може да се извърши предявяване на вземанията от кредиторите на фирмата.

Обичайно, при ликвидация, за ликвидатор се избира управителят. Възможно е да бъде определено друго лице – ликвидатор, като оказваме съдействаме за процедурата по избора и по време на протичането на ликвидацията.

Считано от момента на вписване на решението за заличаване в търговския регистър, фирмата представа съществуването си като правен субект.

Евристика ЕООД, извършва пълно съдействие, по процедурата за прекратяване на дейността на търговското дружество посредством ликвидация. Фирмата извършва счетоводство, изготвя финансово-счетоводни отчети, подава и получава всички изискуеми документи, както в търговския регистър така в НОИ, НАП и в други институции.

Преди стартирането на процедурата от фирмата, е желателно (не е задължително) събиране на едно място на всички документи, касаещи търговското дружество, с цел лесно боравене при съставяне на разнообразни документи, изискуеми в процеса на работа по ликвидацията, закриването, заличаването на фирмата.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница