Проверка свободно име на фирма

Проверка на свободно име на фирма в търговския регистър, се извършва онлайн, чрез интернет страницата на Търговски регистър към Агенция по вписванията. Името на фирмата трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала.

Избирате едно име и няколко резервни варианта. Името се проверява, като се изписва без правната форма.Стъпките са следните:

1.Посещавате сайта на Търговския регистър:  http://www.brra.bg

2.От поле „Справки“ в ляво, избирате „Права върху фирма“ от падащото меню, след което се отваря прозорец „Справки за права върху фирма“.

3.Въвеждате името на фирмата и показания код и натискате бутона „Търси”

Свободното име на фирма, не трябва да излиза в каквито и да е резултати от търсенето.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница