Счетоводство на ресторант или бар

Ресторант или бар-счетоводствоСчетоводителят на ресторант или заведение за хранене като механа, сладкарница, закусвалня, заведение за бързо хранене, заведение на самообслужване, суши бар, фаст-фууд, кръчма,  пицария, бистро, бюфет, баничарница и/или мекичарница и други, е длъжен да се съобразява с рефлексията в счетоводството на особената дейност в ресторантьорската сфера от приготвянето, употребата и отписването на разнообразни хранителни изделия. Преобладаващо питейните заведения без кухня, като бар, дискотека, бирария, винарна, кафе-аперитив и други, би следвало да се разграничават защото не произвеждат кулинарна продукция – тук нивото на специфични счетоводни практики не е високо, предвид употребата в дейността на готови храни и полуфабрикати.

Освен воденето на счетоводство, счетоводителят е необходимо да е в час с редица нормативни изисквания, влияещи непряко върху неговите професионални ангажименти свързани със счетоводното обслужване. Това е така, защото в някои случаи, настъпват ситуации в които само счетоводителят може да помогне, защото разполага със счетоводна информация която ще допълни картината и даде завършеност в решението.

Администрирането на ресторантьорството е обемно, поради особеното внимание с което бранша е удостоен от редица държавни служби. Един от поводите е, че в дейността се ползват продукти които са храна, други са напитка за човека, а при тях е нужно стриктно съблюдаване на нормите за да не се получат нежелани състояния за човешкия организъм.

Вие сте готови с Вашите бизнес планове в ресторантьорството и следва да направите най-първите стъпки. Какво най-важно предстои:

1. Намирането на подходящ счетоводител (задължително условие за успех и при други безнеси).
2. Набелязване на обект и технологично оборудване, евентуално работен персонал.
3. Регистриране фирма в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Регистрацията в НАП става автоматично – там не се подават документи.
4. Откриване на фирмена банкова сметка. Ако е налична набирателна сметка – закрива се.
5. Касов апарат (договор за сервиз, закупуване, фискализация, регистрация в НАП).
6. Касова книга и кочан с ръчни касови бележки.
7. Кочан с фактури и/или набавяне на софтуер за издаване на фактури.
8. Документ за категоризация на заведението
9. Документ от РИОКОС. Анализ на опасностите и контрол на критичните точки – ХАСЕП система.
10. Документи от Електроснабдяване, ВиК и Служба противопожарна охрана.
11. Книга за рекламациите
12. Кантар заверен в Центъра по метрология.
13. Договор за наем, договори за забавна програма /певци, оркестри, вариететни изпълнители.

На всеки етап от старта на ресторанта или бара, Евристика ЕООД ще се грижи за непрекъснатата Ви информираност и стриктно спазване на законите, за да можете да започнете успешно развитие и скоро да се наредите всред най-успешните в сектора.

Счетоводството на фирми от Счетоводна къща Евристика, гарантира еднакво изпълнение на счетоводните ангажименти, независимо от локацията на обекта или управлението на фирмата. Единственото условие е стабилна интернет свързаност.

Отдалеченото счетоводство има множество предимства, едно от които е дискретност – счетоводителят Ви няма да има тези преки или косвени контакти с недоброжелатели, с които би имал такъв на местно ниво. В тази насока може да се помисли допълнително върху необходимостта за промяна на адреса на фирмата от който ще се промени и компетентната служба на НАП. Варианти има, разнообразни са, а Счетоводна къща Евристика ги предлага и използва спрямо случая, при пълно съблюдаване на законовите изисквания.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница