Водене счетоводство

Водене счетоводство на фирми регистрирани по ддс закона и нерегистрирани.

Текущо и цялостно водене на счетоводство на фирми и годишно приключване.

Водене на специфични счетоводни регистри – двустранно счетоводство.

Водене на счетоводство на нова и на стара фирма.


Евристика ЕООД, води счетоводство в качеството си на специализирано счетоводно предприятие.За завеждане на счетоводните операции, се ползва специализиран счетоводен софтуер, който генерира необходимата счетоводна информация за разнообразни цели.


Чрез редовно и правилно воденото счетоводство, се решават ефективно много задачи като аргументиране на вземания и задължения на фирмата, спечелване на съдебни дела, ефективност и ефикасност при данъчни проверки и ревизии, както и необходимата информация за съставяне на годишна данъчна декларация на фирмата.


Допълнителна информация за воденето счетоводство на фирми, може да получите чрез тази връзка за контакт с Евристика ЕООД, гр.Русе.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница