Защо е необходим счетоводител?

Счетоводител, защо е необходим?Необходимостта от счетоводител е заложена в редица нормативни изисквания.

Привидно, изпълнението на текущи действия свързани с набирането на документи за
целите на данъчното, осигурителното и друг вид облагане(осигуровките са с
характеристика на налог) изглеждат елементарни и неизискващи сериозна
подготовка.

В някои случаи може да наемете лице без счетоводна компетентност, но рискувате
да изгубите адекватна реакция в редица важни моменти, пропускането на която ще
доведе до начисляването за ваша сметка на значителни по размер санкции.

Изборът на счетоводител е труден и изисква редица отговорни действия от ваша
страна.

Запомнете, независимо че той е длъжностно лице, отговорността за действия и
бездействия от ваша страна е за ваша сметка, дори отговаряте и за допуснати от
счетоводителя нередности.

Счетоводител е професия, но счетоводното образование не означава непременно че
лицето е професионален счетоводител.

Заложете на Вашето счетоводство, като на една инвестиция.Ако се стараете да я
подържате, добрият счетоводител ще откликне с необходимата грижа.

Счетоводство на ЕТ или счетоводство на ЕООД, не е само въпрос на правна форма, а
и на персонална ангажираност на счетоводителя.

От нас Вие ще получите счетоводни услуги от счетоводител(не се чудете,
съществува счетоводство и от несчетоводител) отговарящо на българските и
международните стандарти.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница