Данъчни консултации

Русе - данъчни консултацииДанъчни консултации в гр.Русе. Консултираме юридически и физически лица. Предлагаме Ви своевременни и компетентни консултации по възникнали данъчни казуси.

Данъчните казуси са с обхват всички преки и косвени данъци. Консултациите на Евристика ЕООД са обвързани с гаранции.

Евристика ЕООД, не гарантира очакваните резултати, при неизпълнение на Вашата част от договорените действия.

Консултациите се извършват на място, в офиса на фирмата, като се заплащат предварително, по банков път.

Заявката за консултация се подава на електронната поща на фирмата. Парите за неосъществени услуги се възстановяват в срок от два дни.

Юридически и физически лица на абонаментно обслужване, получават консултации във връзка с предмета им на дейност без доплащане, услугата е включена в техния абонамент.

Данъчните консултации са възможни и за други места в страната, след предварителна договорка и заплащане в сроковете предвидени за еднократните услуги.

Консултациите по Закона за акцизите и данъчните складове се провеждат само в гр.Русе.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница