Данъчни консултации

Данъчни консултации в гр.Русе. Консултираме юридически и физически лица.Предлагаме Ви своевременни и компетентни консултации по възникнали данъчни казуси.

Данъчните казуси са с обхват всички преки и косвени данъци. Консултациите на Евристика ЕООД са обвързани с гаранции.
Евристика ЕООД, не гарантира очакваните резултати,при неизпълнение на Вашата част от договорените действия.

Консултациите се извършват на място, в офиса на фирмата, като се заплащат предварително, по банков път.
Заявката за консултация се подава на електронната поща на фирмата.Парите за неосъществени услуги се възстановяват в срок от два дни.

Юридически и физически лица на абонаментно обслужване, получават консултации във връзка
с предмета им на дейност без доплащане, услугата е включена в техния абонамент. Данъчните консултации
са възможни и за други места в страната, след предварителна договорка и заплащане в сроковете предвидени
за еднократните услуги. Консултациите по Закона за акцизите и данъчните складове се провеждат само в гр.Русе.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница