Данъчно и осигурително оптимизиране

Оптимизиране - данъчно и осигурително Легалното данъчно и осигурително оптимизиране – ефективност и ефикасност без граници

Много хора си мислят, че данъчното и осигурителното оптимизиране освен, че е в ущърб на финансите на държавата е незаконно и съмнително.

Напротив, Евристика ЕООД твърди, че легалното* данъчно и осигурително оптимизиране, дори и планиране, може да донесе значително подобряване на инвестиционната обстановка в глобален мащаб. Това може да се случи, поради благоприятните нива на обращаемост на оборотния капитал, в резултат от приложените мерки. Всъщност, качественото данъчно и осигурително оптимизиране е съвършенното кредитиране на вашия бизнес. От друга страна неплащането (непогасяването) на задължения е негова противоположност – това е некоректно кредитиране и има тежък негативен ефект върху икономиката.

Легалното данъчно и осигурително оптимизиране и планиране може да се осъществява в две главни направления:

  • На национално ниво
  • На международно ниво

Субектите може да са една, две или повече фирми и/или/ самостоятелно наети лица. Комбинациите може да са с различна степен на сложност, в зависимост от целите.

Легалното данъчно и осигурително оптимизиране и планиране изисква сериозен интелектуален ресурс, който би бил напълно безполезен, при положение,че не се спазват набелязаните за изпълнение действия от фирмата и/или/ самостоятелно наетите лица.

легалното* – в пълно съобразяване със закона и максимален процент на предпазливост при двусмислени нормативни (законови) изисквания.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница