Информация по ЗМДТ

ЗМДТ-информация, РусеКакви са необходимите документи и сроковете за подаване на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ?

- при деклариране на недвижим имот от физически и юридически лица
- при деклариране освобождаването от такса битови отпадъци
- при деклариране данъка върху наследствата
- при деклариране на облагането с данък за придобито имущество
- при деклариране придобиването на моторно превозно средство
- при деклариране на обстоятелства по патентна декларация за патентен данък
- при деклариране такса битови отпадъци според количеството
- при подаване искане за издаване на данъчна оценка на сгради, незавършено строителство, на земя в строителни граници, на земеделски земи, на правото на строеж, на правото на ползване

Община Русе, Дирекция „Местни данъци и такси” разпространява следната листовка, където са описани обстоятелствата и сроковете за подаване на съответната документация.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница