ИПСБ-Първа открита национална среща

Институтът на професионалните счетоводители в България, www.ipsb.bg, организира и проведе „Първата открита национална среща – в помощ на счетоводителите”,
състояла се на 17.11.2017г. в гр.София. Националното счетоводно мероприятие е първото по рода си, което поставя на преден план етичните принципи, при изпълняване на професионалните задължения от счетоводителя. Историческото му значение тепърва ще се прояснява.

Тематичното разнообразие, гарнирано с качествени лектори, надхвърли нормалната събитийност на груповите събирания тип семинар, в национален мащаб.
Разпределението на времето за посрещане и на тематичното изложение, на кафе паузите, последователността на представяне на лекциите и времето на закриване, бяха зададени с усет, оставящ приятното чувство за висока организираност.
Не на последно място, за адмирации е, изборът на Синдикалният дом на културата на транспортните работници в България поради близостта до Централна гара София.
Бяха раздадени въпросници, чрез които участниците да изразят своята оценка – нашата оценка е най-високата, няма забележки.

Акцентите бяха върху: професионализъм и етика в счетоводството; новите изисквания във връзка с личните данни, в сила от 25 май 2018г. и как те ще рефлектират върху счетоводителите; проблемни моменти и последни промени по ЗДДС; лична отговорност на счетоводителя във връзка с нормативните изменения в ДОПК; ролята на счетоводителя при грешки по ЗДДС, ЗКПО и КСО и яснота относно проверки на НАП за т.нар.големи касови наличности.

На срещата присъстваха счетоводители от цялата страна,които изпълниха голямата зала на синдикалния дом. Качеството им си личеше, по запитванията които задаваха и въпреки ограниченото време се стигна до отговори на т.нар.трудни въпроси, някои от които встрани от тематиката.

Лектори, по реда на темите:

 • Евгени Руйков – председател на ИПСБ
 • Светлана Павлова – дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор, член на Дисциплинарния съвет на ИДЕС и член на УС на ИПСБ
 • Цанко Цолов – член на Комисията за защита на личните данни
 • Валери Колчев – данъчен консултант
 • Виктория Терзиева – адвокат, специализант по Европейско данъчно право и данъчна практика на СЕС, с участия в тълкувателни дела на ВАС по данъчни въпроси
 • Росен Бъчваров – говорител на НАП
 • Росен Иванов – директор на дирекция “Данъчно осигурителна методология”.

Кратко снимково представяне

Начало на първата национална среща-ИПСБ

Организация "кафе пауза"- ИПСБ

Лекция за отговорностите на счетоводителя-ИПСБ

Брошура на ИПСБ

Брошура-ИПСБ

Професионалните принципи в счетоводството важат за всеки, който има счетоводни занимания.
Доскоро,единствено членственото отношение спрямо организацията на дипломираните експерт-счетоводители ИДЕС, носеше гаранция за съблюдаването им.
Напоследък, сила набра организацията ИПСБ или наричана още Институтът на професионалните счетоводители в България, в която при определени условия могат да стават членове и лица които не са експерт-счетоводители.
Възможност е дадена за асоциирано и пълно членство, като е допустимо приемането на лица, които нямат счетоводно образование, стига да покриват определени критерии, преимуществено счетоводни.
Така,освен ИДЕС, вече и ИПСБ има значително отношение към най-важните качества на лицата в счетоводството.
ИПСБ е „млада организация” и уникална поради целите които преследва, а отличният и старт оставя положителни очаквания в бъдеще.
Същевремнно, тя е и действена организация, защото може да изключва членове при доказани нарушения в счетоводството – силен гарант за бизнеса, който си търси професионално отношение.
Професионалните счетоводни услуги са невъзможни без такова счетоводство – това трябва да се помни, когато се разглеждат оферти наименовани като професионални.

Евристика ЕООД, приветства първото национално счетоводно събитие в подкрепа на професионалния счетоводител.

Коментари са забранени.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница