Счетоводител за ЕООД на граждански (трудов) договор

Граждански(трудов)договор-счетоводител за ЕООДСчетоводителят за ЕООД в перфектен, качествен вариант е свестен, коректен, етичен и грижовен следовник на Вашия бизнес интерес.
Локацията му е без значение – дали работи в Русе или от друго място в страната е изключително маловажно.
Един съвременен счетоводител не се влияе от географската си позиция.Той е силно усъвършенстван в технически аспект и както един способен счетоводител така е и инциативен организатор със съществен принос в успешната клиентската деятелност.

Участието в договорните отношения е по следните начини:

Счетоводител за ЕООД на т.нар.граждански договор
Взаимоотношението е физическо лице – юридическо лице, а счетоводната работа се изпълнява в два главни варианта, при съблюдаване нормативните обосновки на Закона за задълженията и договорите. Такъв договор в сферата на счетоводството има характеристиката на договор за поръчка по Закона за задълженията и договорите.В него фигурира конкретно задание, което счетоводителят трябва да извърши.
Тези варианти са:

Счетоводител, изпълняващ счетоводство насочено към ЕООД в което е собственик
Допустимо е счетоводителят да работи за фирмата в която е собственик,а от името на тази фирма, като представляващ, да сключва договор за счетоводно обслужване с клиента.
В случая договорът е между фирмата, която обичайно е счетоводно предприятие и счетоводителя, като взаимоотношението е физическо лице счетоводител – юридическо лице фирма.
Следователно, счетоводителят за фирма се явява изпълнител спрямо предприятието му. Счетоводното предприятие от своя страна сключва друг договор, който е за счетоводно обслужване с клиента, но тук взаимоотношението е между две юридически лица.

Счетоводител, изпълняващ счетоводство към клиент ЕООД
Физическото лице счетоводител, сключва договор за счетоводно обслужване с клиента-юридическо лице.Най-подходящо е, такова физическо лице да е регистрирано като свободна професия в сферата на счетоводството.Възможно е то да няма такава регистрация, което не е пречка за сключването на договор, разликата се явява в начина по който протича осигуряването и данъчното облагане.

Счетоводителят за фирма на граждански договор не може да се възползва от предимствата на трудовия договор по отношение на трудовия стаж, платен отпуск, минимална заплата, минимален осигурителен праг, болнични в някои случаи и други, но съществува възможност, времето през което се формира сума на нормативно дефиниран осигурителен доход да му бъде признато за пенсионен стаж.

Трудов договор със счетоводител на ЕООД
Счетоводителят за фирма може да престира труда си при нормативните задания вписани в Кодекса на труда. Такъв счетоводител се нуждае от работно място, което се осигурява от неговият работодател.
Разходите свързани със счетоводителя за фирма, като консумативни разходи, работно облекло,част от болничните и някои други разходи се поемат от работодателя и са за негова сметка.
Трудовият договор подлежи на регистрация, докато т.нар.граждански договор не се регистрира.
Минималната заплата и минималният осигурителен доход по професии са характерни само за трудовите договори.
Отличителният белег на трудовият договор е, че при него има силна зависимост от решенията на работодателя.Съществува възможност за изпитване качествата на счетоводителя и ако те не отговарят на зададеното, договорът се прекратява едностранно от работодателя.Спазва се работно време и почивки по време на работа, които са определени, най-вече според предпочитанията на работодателя.Ползването на платения годишен отпуск е след разрешение от работодателя.При гражданският договор няма изпитателен срок, работно време, почивки, отпуски, работно място, както и работодател, а клиента се явява възложител на счетоводната работа.

Допустима е комбинация от трудов и граждански договор/и/сключени с едно и също лице, страна във взаимоотношенията, във връзка със спецификата на счетоводната работа.

Счетоводна къща Евристика Русе, е юридическо лице със статут на счетоводно предприятие.Физическото лице, отговорник за счетоводните процеси в предприятието е удостоверен професионален счетоводител от Института на професионалните счетоводители в България.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница