Нови телефони за пенсионни консултации с НОИ

Пенсионни консултации с НОИ - нови телефониНационалният осигурителен институт (НОИ), като всяко държавно учреждение, би следвало да има социален елемент в структурирането на обслужването, касаещо прекомерни косвени плащания от лицата търсещи отговори свързани с осигурително-пенсионни въпроси. Такъв е например е принципът, по който са обособени регионалните служби, наричани още РУСО -  улеснен достъп на място, вместо единствено национално представителство в столицата на страната. Това обстоятелство не е с такова значение сега, така както е било в близкото минало, поради нарастващия дял на електронните услуги. Обаче, когато трябва да се даде моментална консултация от НОИ, на първо място изпъква телефонното обаждане – там регионалният достъп е игнориран, но информацията може да се получи с висока полезност. Фактически, най-изчерпателна консултация се дава на място, в осигурителния институт, след надеждна идентификация на запитващия.

Доскоро, отговори на пенсионно-осигурителни въпроси се получаваха чрез телефонен номер 0700 14 802, като единствен номер за контактна информация от информационния център на институцията. Този номер за връзка не е подходящ за дълги разговори. Много от гражданите не знаят, че номера започващи с 0700 могат да им донесат значително завишаване на месечната сметка за разговори, особено когато обаждането е от мобилен телефон.

Считано от днешна дата, НОИ предоставя допълнителни два телефона, 02 926 11 11 и  мобилен 0882 187 111, на които могат да звънят гражданите, които се нуждаят от консултации по отношение на актуалните изменения в пенсионното законодателство, добиване право на пенсия и какви възможности има за пенсиониране. Справочна информация, базирана на лични данни няма да бъде предоставяна по телефона.

Тарифирането на разговорите към допълнителните телефонни номера по пенсионни въпроси на НОИ ще се извършва по индивидуалния тарифен план на абоната за разговор в съответната телекомуникационна мрежа. Разговорите на тези телефони на НОИ от фиксирана мрежа са на цената на един градски разговор за територията на България. За разговори, които са от мрежата на мобилен оператор, в това число и от международни, ще се заплаща по цената на разговора определен съгласно от абонаментния план на лицето.

За какво най-често се звъни в НОИ?

През 2021 г. най-честите въпроси са били поставяни по отношение на болничните обезщетения и тези за майчинство – техният дял леко превишава 35% от всички запитвания. След тях се нареждат пенсионните въпроси с 27% интерес, после са 8% питали за обезщетения при безработица, а 3% са се интерсували за електронните услуги на НОИ. За цялата 2021 г. обажданията до специализирания телефон на НОИ са общо 192 000 броя.

Счетоводна къща Евристика, може да отговори на широк кръг от въпроси касаещи осигурително-пенсионните отношения. Разбира се, при спорни положения, винаги сме вземали предвид мнението на специалистите от НОИ, с цел постигане на максимален ефект в полза на обслужвания клиент.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница