Счетоводител за фирма

За да намерите счетоводител за фирма(предприятие), най-важното е да спазвате определена последователност от действия, посредством която да елиминирате до максимална степен факторите, които могат да затормозят желаните ефекти от бизнеса който упражнявате.

Търсенето на счетоводител за фирма започва след като сте изяснили очакванията които имате за своя бизнес, неговата специфика, защото наемането на счетоводител не е мимолетна цел, която се възобновява след всяко неплащане на хонорара(възнаграждението) му. Дългосрочното взаимодействие на счетоводителя и управляващия фирмата, води до увеличаваща се рутина, чрез която се реагира своевременно при сложни ситуации касаещи развитието на бизнеса на обслужваната счетоводно фирма(предприятие).

Методите „една жена каза” , „от уста на уста” , „чух че”, „разбрах че” и подобни такива, са подходящи за първоначално впечатление, когато се търси счетоводна фирма или както е популярно да се нарича сред обществото – “счетоводна къща”. Такава фирма, предполага сравнително значителен на брой обслужвани фирми на счетоводство, няколко счетоводители, трз, юрист и т.н. Поради многото фирми които обслужва счетоводно, счетоводната фирма придобива широка известност сред бизнессредите и дори системни фрапантни нарушения не биха нарушили нейния имидж, защото в повечето случаи те се узнават едва след като са минали няколко години.

Счетоводителят не е счетоводна фирма и затова води счетоводно определен обем от фирми. Така че, дори да е най-добрия в своята област, неговата професионална известност е незначителна, спрямо тази на т.н. “счетоводна къща”. Разбира се, в това число не влизат експерт-счетоводителите и някои консултанти добили известност чрез издания, семинари или друго рекламно въздействие. Обичайно, бюджета на счетоводителя занимаващ се само със счетоводно обслужване не му позволява мащабна реклама.

Намирането на подходящ счетоводител може да започне от местата където се предлага работна сила, включително такива в интернет. Образованието има значение при съставянето на годишни финансови отчети, за водене на счетоводство нормативно не се изисква каквото и да е счетоводно образование, при положение че има избран съставител на финансовите отчети, който носи отговорност и за самото счетоводство. Идеалният вариант е счетоводител, който води счетоводство и заверява финансовите отчети на фирмата, като техен съставител – така се получава един затворен кръг при който се елиминират значими рискове.

Способностите на един счетоводител могат да проличат в една работна среда. Често, не толкова знанията, колкото пресметнатата находчивост решават бъдещето на една фирма, която се обслужва от счетоводителят. Все пак, най-адекватната оценка за един счетоводител може да бъде дадена от друг непредубеден счетоводител. Не е странно, нито срамно, да се търси съдействието на друг счетоводител, когато трябва да се оценят и подпомогнат професионалните заложби на негов колега, защото често способни счетоводители, които нямат добър старт след време се обезсърчават и остават завинаги загубени за бизнеса. Така че, не се водете по приказките, че счетоводител без опит не се наема. Опитът е много важен, но не е определящ.

Евристика ЕООД, може да се ангажира да систематизира методологически и организира практически необходимите действия, съобразени със спецификата на вашата дейност, за да се осигури старта на вашия счетоводител, а след като развие своите заложби той да бъде оставен да работи в значителна самостоятелност.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница