Счетоводна кантора

Ефективен избор на счетоводна кантора. Дали е удачно наименоването с „кантора” на счетоводното предприятие (самостоятелно практикуващия счетоводител) оставяме за отговор на обществото, което е приело редица наименования, често незаконосъобразни, но с наложила се с времето (традиционна) употреба. Според нас кантората е характерна най-вече за адвоката, т.е.”адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да има кантора в населеното място в района на адвокатската колегия, чийто член е. Адресът на кантората се заявява за вписване в адвокатския съвет.”- чл.40, ал.6 от Закона за адвокатурата.

Най-общо, пренадзначението на счетоводните услуги на фирми е да даде изчерпателна и пълна счетоводна характеристика на стопанската дейност извършвана от обслужваните лица в стойностен вид. Той трябва да е достатъчен и достоверен и да е надеждна основа за определяне на данъчните показатели в годишните декларации на фирмите. Чрез организацията на счетоводната отчетност на обслужваното от счетоводната кантора предприятие, постигането на необходимите резултати трябва да става с минимален разход на труд и средства.

Основополагащо при избора за която и да е счетоводна кантора, независимо в град Русе или където и да е в страната, е съблюдаването на редица условия, въз основа на които, може да направите своя ефективен избор:

 • образование на практикуващият счетоводство(счетоводител)
 • опит на счетоводителя, работещ в счетоводната кантора
 • способност за анализиране на информация, дали може да я синтезира и достатъчни възможности за иновационни и бързи решения при рядко срещани обстоятелства и проблемни ситуации, при положение че няма възможност да се допитате до ръководителя – от счетоводителя
 • възможност за контрол на счетоводителя от ръководителя, собственика(управителя)
 • отговорност при допуснати счетоводни грешки от счетоводната кантора
 • възможности за опазване на поверителна (конкурентна) информация
 • цена на услугата, предлагана от счетоводната кантора
 • обхват на индивидуалните(специфични) счетоводни услуги
 • обхват на изпълнимите извънсчетоводни услуги(заплащат се допълнително)
 • приема ли се извънредна работа, например при закъсняло представяне на документи за обработка по ЗДДС
 • препоръки от други лица на счетоводни услуги(счетоводно обслужване)

Тези условия не са изчерпателни, те обаче са достатъчни в голяма степен за да намалите риска при ефективен избор на счетоводна кантора.

Коментари са забранени.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница