Откриване на фирма – бърза регистрация

Бърза регистрация на фирма в Русе. За да се осъществи бърза регистрация на фирма в Търговския регистър в град Русе, към Агенцията по вписванията, са необходими редица подготвителни работи, които трябва да се предприемат.

На първо място при откриване на фирма в Русе, трябва да се направи проверка за фирмата и тя да бъде запазена в търговския регистър. Така може да сте сигурни, че не само през следващите дни, а и през следващите 6 месеца, никой друг освен вас няма да може да открие фирма със същото име. Вашето предложение се изпраща на наш е-mail и ако името е заето, се прилагат други имена докато се запази уникално име на фирмата за територията на България.

За да се улесни максимално откриването на фирма в Русе, трябва да съобщите какъв капитал искате на има вашата фирма. Капиталът може да бъде най-малко 2 лв., но е нормално фирма с такъв капитал да не вдъхва доверие във вашите партньори.

Запазване на час и ден за посещение при квалифицирано лице за регистрация на фирмата, което ще ви придружи за цялостната процедура по регистрацията. Тази процедура няма да ви отнеме повече от един час. Издаването на всякакви документи свързани с регистрацията на фирма в търговския регистър е силно опростена, но не бива да се пренебрегва обстоятелството, че не всеки може да се възползва от облегчените законови изисквания и понякога се налага повторно подаване на документи в Търговски регистър Русе за откриване на фирма и плащане наново на държавна такса.

За качествено изпълнение на услугата е желателно да пристигнете в уречения час, тъй като за изпълнение на услугата по откриване на фирма, се ангажират допълнително различни консултанти, които са в очакване да оказват необходимото съдействие за всякакви въпроси възникващи при регистрацията на фирма в Русе, които работят по график и той не е желателно да бъде нарушаван.

При изпълнение на нашите изтрукции получавате бързо откриване на фирма, което е юридически обосновано и освен това получавате всички икономическо-финансови консултации във връзка с нейното стартиране и начално развитие.Актуалният срок за откриване на фирма е от 4 до 5 дни от подаването на документите в Търговски регистър – Русе.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница