Счетоводство на хотел или къща за гости

Хотел или къща за гости - счетоводствоПред счетоводителя на хотел или къща за гости се поставят редица изисквания, чийто правилни решения изискват детайлно познаване на нормативните документи в туризма. Сполучливо избраният изпълнител на счетоводство е основа за стабилност и развитие на Вашите бизнес занимания.

Според локацията на счетоводството, счетоводителят се позиционира в няколко варианта:

  • Счетоводител на място – обикновено по трудов договор с предприятието предоставящо туристически услуги. Счетоводител на място е нужен при сериозна натовареност на експлоатираните от предприятието активи. Нашето мнение е, че счетоводителят на място е необходим, когато от него се иска да работи и на друга длъжност, например да замества за кратко време рецепциониста при приемане и обработка на заявки за настаняване;
  • Счетоводител в счетоводна къща в близост до хотела или къщата за гости. Това е класическото счетоводно обслужване, които включва взимане и носене на хартиени документи, циркулиращи между клиента и счетоводната къща, както и държавни институции и други трети лица. Сравнително популярен вариант, най-подходящ при малък по обем дейности;
  • Счетоводител в счетоводна къща, отстояща на значително разстояние от хотела или къщата за гости. Такива счетоводни къщи имат системи за взаимодействие по интернет. Практически, комуникацията онлайн е равностойна на счетоводния ангажимент от счетоводител на място. Документи се издават и приемат в електронен вид. Счетоводителят работи с Вашата данъчна служба, осигурителна служба, служба за местни данъци и такси, банка и т.н. посредством онлайн услуги, базирани на електронен сертификат. Така разстоянията не са от значение, важна е само взаимната технологична обезпеченост, гарантираща възможност за непрекъсната качествена връзка между страните. Ако все пак се предпочете физическо приемо-предаване на хартиена документация, налице са множество куриерски служби, които бързо ще доставят пратката до най-отдалеченото място в страната. Все по-популярен вариант, с разрастване подобно на електронните магазини. Основното преимущество е, че не се ограничавате при избора на специалист в счетоводството, защото той има значителна отдалеченост от мястото на Вашия бизнес.

Счетоводството в туризма може да е едностранно за най-малките бизнеси и двустранно за останалите. Основните нормоприлагащи текстове се намират в Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти(национални и/или международни).

Препоръчитално е преминаването на двустранно счетоводство, когато е налице ДДС регистрация. Има редица особености, при които по ЗДДС може да бъде регистриран хотел или къща за гости с незначителен по обем дейност, не заради натрупан оборот.

Съобразно чл.66, ал.2 от ЗДДС, облагането с ДДС е 9% върху данъчната основа за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, което е едно облегчение на фона на стандартната ДДС ставка от 20%.

Умелият счетоводител трябва да знае как да прилага горепосочените ставки. Например, при ол инклузив почивка, оказваните услуги се облагат с 9% независимо че в тях са включени храна и напитки. Обаче, ако услугата по настаняване се състои само от нощувка, консумирането на храна и напитки е облагаемо с 20% ДДС върху данъчната основа на продажбата. Пропуска се все още момента, че ползването на услугите на Booking.com от нерегистрирани по ЗДДС лица, може да доведе до специфичната регистрация по чл. 97а от ЗДДС в седемдневен срок преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), за комисиона от този сайт насочен към хотела или къщата за гости.

Особеност в туристическата сфера е сезонната работа, от което произтича рязката необходимост от персонал за определен период от време и неговото освобождаване след приключване не сезона. Счетоводството обаче, не може да се вкара в тази категория, то е целогодишно. Дори когато „няма дейност” едно предприятие изразходва средства за поддържане на активите с които разполага – разходи за електрическа енергия, вода, телекомуникационни услуги, охрана и други, които трябва да намерят своето счетоводно изражение в отчетите.

Счетоводна къща Евристика упражнява отраслово счетоводство в сферата на туризма – така на разположение е най-правилната информация за всякакви цели. Регулация на данъчно-осигурителната тежест, макар в неголеми граници е възможна, защото законовите норми са първото с което трябва да се съобразява всяка успешна счетоводна къща. Разстоянията не са от значение за счетоводството от счетоводната къща. Тя има изграден опит и прилага бързи решения за всякакви онлайн ангажименти, заради дългогодишната и практика с чужденци, собственици на български дружества.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница