Публикации

Счетоводство на хотел или къща за гости

Пред счетоводителя на хотел или къща за гости се поставят редица изисквания, чийто правилни решения изискват детайлно познаване на нормативните документи в туризма. Сполучливо избраният изпълнител на счетоводство е основа за стабилност и развитие на Вашите бизнес занимания. Според локацията …

Прочети повече »

Счетоводство на селското стопанство – специфики по СС 41

Поради своето жизнено необходимо значение, селското стопанство е отрасъл на който е нужно да се обръща съществено внимание. Освен като хранителен източник, то създава суровини за индустриални процеси, формиращи разнообразна промишлена продукция. Счетоводните услуги в тази сфера изискват редица пресмятания …

Прочети повече »

Общи разходи в селскостопанското производство

Общопроизводствените разходи и административните разходи са общите разходи при производството на продукция от дейностите растениевъдство и животновъдство. Те подлежат на калкулативни пресмятания и счетоводни записвания. Характерно за общопроизводствените разходи в селското стопанство е, че те са общи за няколко еднотипни …

Прочети повече »

Погасителна давност според ЗЗД и ДОПК

Погасителната давност обхваща период от време, с изтичането на който за един носител на вземане се преустановява принудителното осъществяване спрямо вземането от неговия длъжник. Основата за нормативно уреждане на погасителната давност се съдържа в разпоредбите на Закона за задълженията и …

Прочети повече »

Кубрат. Какви са счетоводните услуги в селското стопанство?

Счетоводните услуги в град Кубрат са насочени предимно към лица занимаващи се със селскостопанско производство и селскостопански услуги. Селското стопанство се развива и усъвършенства чрез коопериране, сдружаване, арендоване. На територията на община Кубрат са действащи 14 земеделски кооперации. Тези кооперации …

Прочети повече »

Важно ли е местоположението на счетоводната къща?

В синхрон с последните тенденции в комуникацията онлайн, е напълно допустимо да се твърди, че местоположението на счетоводната къща е все по-незначимо за качествено изпълнение на счетоводните услуги. С течение на времето са се формирали и затвърдили редица практики в …

Прочети повече »

Регистрация на фирма от чужденец

Всяко чуждестранно лице, подобно на лицето което е гражданин на България, може да регистрира фирма с адрес в град Русе, както и другаде в страната. На местно ниво, регистрацията се реализира от Агенция по вписванията, която има офис на трети …

Прочети повече »

Изгоден ли е старт с евтино счетоводство?

В резултат на ценовия опит, получен от дългогодишната работа с клиенти, счетоводните кантори и практикуващите счетоводители са обособили разнообразни ценови подходи в счетоводните услуги. Счетоводна къща Евристика, ще синтезира за Вас главните особености, произтичащи от евтиното счетоводство. Основни подходи в …

Прочети повече »

Кога Ви трябват данъчни консултации?

Можем ли да избегнем данъчните консултации? Как да разберем дали имаме необходимост от данъчен съветник? Консултирането в сферата на данъците се извършва от данъчни консултанти, които извършват събеседване по данъчни въпроси, изразяват становища в писмен и устен вид. Лицата …

Прочети повече »

Достигни, задръж и увеличи успеха чрез кадърен счетоводител

Способен да изстреля на най-високите нива в стопанския живот, е достатъчно квалифицираният, компетентен и способен счетоводител. Той е достоен да е част от стратегическите занятия на фирмените ръководства. Най-разпространеното разбиране за счетоводителя е, че той е един регистратор на икономически …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница