Публикации

Какво да знаете за регистрирането на търговско дружество

Съществуват няколко различни вида търговски дружества. В този текст ще наблегнем и разгледаме подробно най-популярните – ЕООД и ООД, както и разликата между двете. ЕООД е абревиатура от Еднолично дружество с ограничена отговорност, ООД от своя страна е Дружество …

Прочети повече »

Отдалечено счетоводство

Отдалечени счетоводни услуги от Счетоводна къща Евристика Русе. Пълно счетоводно обслужване, посредством цялостно дистанционно обработване, под контрола на професионален счетоводител. Обхват – всичката счетоводна информация за определен период. Счетоводство на необходимото професионално ниво. Отдалечено счетоводство чрез онлайн счетоводни услуги. 1. …

Прочети повече »

Осигурителни услуги и консултации

Консултирането в сферата на осигуряването, се изпълнява като осигурителни услуги имащи еднократен характер, както и осигурително обслужване, което когато включва всички осигурителни услуги необходими за функционирането на фирмата се нарича пълно осигурително обслужване. Националният осигурителен институт (НОИ), посредством регионалните си …

Прочети повече »

Регистрация на фирми ЕООД и ООД

ЕООД и ООД се регистрират в Агенция по вписванията. Работим с цялата страна. Отварянето на фирма става чрез откриване партида на търговеца в Търговския регистър. Цената за регистрация на фирмите е добра и се определя самостоятелно за всяка регистрация. След …

Прочети повече »

Добра насока за избор на счетоводна къща

Как да изберем счетоводна къща, която да е добра? Перфектните основни начини, за да сме напълно удоволетворени от избора на счетоводна къща, ще са на Ваше разположение, след като прочетете изчерпателно нашите съвети. От разположението Ви, към написаното и неговото …

Прочети повече »

Русенска счетоводна къща

Счетоводна къща Евристика се състои от русенски счетоводители, които упражняват пълнокачествено счетоводство. Техните счетоводни услуги са насочени както към фирми от русенско, така и към всички в страната, без значение каква капиталова собственост имат – българска или чуждестранна. Счетоводното обслужване …

Прочети повече »

Счетоводни услуги според фирмената дейност

Счетоводните услуги от Счетоводна къща Евристика Русе, извършвани от счетоводители, са напълно адаптирани към особеностите в счетоводството определяни от характеристиките на стопанските операции. Цените на счетоводните услуги са синхронизирани с обема и сложността на счетоводната работа, според дейността в обслужваната …

Прочети повече »

Лого

Логото се изразява по два начина – самостоятелно чрез графични символи и смесено чрез графика и текст. Рекламна къща Евристика Русе, изпълнява дизайн на всякакви лога на фирми, предприятия, дружества, учреждения, сдружения, фондации и на други организации, както и на …

Прочети повече »

Лого за фирмен печат в Русе

Фирмено лого, дизайн на лого,изработка на фирмен знак за печат. Рекламна къща Евристика Русе, изпълнява дизайн на всякакви фирмени знаци, лого за фирми, за Русе, страната и чужбина, на български и на чужд език,на обикновени (дървени печати); кръгли;елипсовидни;правоъгълни;квадратни;микропорести; восъчни;сухи печати …

Прочети повече »

Рекламна къща,агенция в Русе

Рекламна къща Евристика е рекламна агенция в Русе, със специална насоченост към осъществяването на нестандартна фирмена визия, постигаща уникална корпоративна идентичност и нейното пазарно подържане и разширяване чрез рекламни способи. Рекламната агенция включва редица специфични рекламни услуги в състава на …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница