Публикации

Главен счетоводител-роля във фирмата

Ролята на главния счетоводител във фирмата не е отслабнала, въпреки отпадането на специалните нормировки по отношение на тая висша счетоводна длъжност. В интерес на правилната организация на счетоводството във фирмата, са нужни няколко предварителни действия:да се извърши прогнозиране на бъдещата …

Прочети повече »

Добро счетоводство чрез синтетични и аналитични сметки

Най-доброто счетоводство е достижимо чрез правилното прилагане на счетоводните изисквания.Синтетичните сметки, подобно и аналитичните сметки се обособяват по отношение степента на обобщаване на отчетните обекти.Всяка фирма има нужда от счетоводство с такива сметки. За да е достатъчно добро,счетоводството водено чрез …

Прочети повече »

Online счетоводител за счетоводни услуги в регион Русе

Online счетоводител за регион Русе, е този който осъществява счетоводни услуги за област Русе. От счетоводител онлайн има необходимост най-вече при изнесеното счетоводство, за населените места които са извън град Русе. Разбира се,услугите от дистанционен счетоводител са приложими и за …

Прочети повече »

Експресна регистрация на фирми по електронен път

Експресната регистрация на фирми, означава регистрирането по интернет на фирми посредством електронен подпис,чрез максимално оползотворяване на всички ресурси. Евристика ЕООД Русе в търсенето на най-доброто, което е приложимо за клиентите, се спря на избора на адвокат, който да извършва значителната …

Прочети повече »

Счетоводство на онлайн магазин

Още от датата на откриване, един онлайн магазин за интернет търговия се нуждае от счетоводство. Такова счетоводство е нормално да се извършва от счетоводител, който може да е в трудови(облигационни) отношения както с фирмата за онлайн търговия, така и …

Прочети повече »

Откриване и закриване на набирателна сметка за ЕООД/ООД

Откриване на набирателна сметка ЕООД/ООД се нуждаят от набирателна сметка, като едно от условията за успешна регистрация на фирма в Търговски регистър-Русе. Сметката се открива в банка по избор, тя може да е в лева, в евро, както и във …

Прочети повече »

Счетоводители и ГФО

Кои счетоводители съставят ГФО? За да имат право да са съставители на ГФО,както и на междинни и консолидирани финансови отчети, дори висшистите счетоводители е необходимо да отговарят на задължителни минимални изисквания, посочени в Закона за счетоводството. Счетоводителите невинаги съставят ГФО, …

Прочети повече »

Избор на добър счетоводител в Русе

Отговорният избор на добър счетоводител в Русе е трудоемко занимание,което може да се улесни от няколко фактора: 1.Безпристрастни препоръки. 2.Дългогодишна счетоводна работа – без забележки,вкл.да е етичен. 3.Липса,в употребата на подходи,нарушаващи конкуренцията в счетоводния бранш(едва ли такъв счетоводител ще …

Прочети повече »

Фирморегистрация

Фирморегистрация Търговското фирморегистриране, означава фирморегистрация в търговския регистър на България. Този национален регистър не е нов, а се запазва след реформирането на търговската регистрация на фирми.Така,от фирмените отделения на съдилищата, този регистър се прехвърли към Служба по вписванията, която е …

Прочети повече »

Регистрация на фирма в Русе

Регистрация на фирма в Русе Тя се извършва в Търговския регистър към Агенция по вписванията, в гр.Русе. Такава фирмена регистрация е възможна и за търговци с адрес на управление извън гр.Русе. При предходният режим, такива регистрации бяха допустими само за …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница