Публикации

Счетоводител за ЕООД на граждански (трудов) договор

Счетоводителят за ЕООД в перфектен, качествен вариант е свестен, коректен, етичен и грижовен следовник на Вашия бизнес интерес. Локацията му е без значение – дали работи в Русе или от друго място в страната е изключително маловажно. Един съвременен счетоводител …

Прочети повече »

Регистрация, освобождаване и заличаване-лични данни

Администратор на лични данни – регистриране и дерегистриране(заличаване) След регистрацията в Русе, ние от Евристика ЕООД препоръчваме, готовата фирма да пристъпи към привеждане на организационни и технически мерки за защита на личните данни, предвид възнамеряваната и дейност в бъдеще.Регистрацията и …

Прочети повече »

Главен счетоводител-роля във фирмата

Ролята на главния счетоводител във фирмата не е отслабнала, въпреки отпадането на специалните нормировки по отношение на тая висша счетоводна длъжност. В интерес на правилната организация на счетоводството във фирмата, са нужни няколко предварителни действия:да се извърши прогнозиране на бъдещата …

Прочети повече »

Добро счетоводство чрез синтетични и аналитични сметки

Най-доброто счетоводство е достижимо чрез правилното прилагане на счетоводните изисквания.Синтетичните сметки, подобно и аналитичните сметки се обособяват по отношение степента на обобщаване на отчетните обекти.Всяка фирма има нужда от счетоводство с такива сметки. За да е достатъчно добро,счетоводството водено чрез …

Прочети повече »

Online счетоводител за счетоводни услуги в регион Русе

Online счетоводител за регион Русе, е този който осъществява счетоводни услуги за област Русе. От счетоводител онлайн има необходимост най-вече при изнесеното счетоводство, за населените места които са извън град Русе. Разбира се,услугите от дистанционен счетоводител са приложими и за …

Прочети повече »

Експресна регистрация на фирми по електронен път

Експресната регистрация на фирми, означава регистрирането по интернет на фирми посредством електронен подпис,чрез максимално оползотворяване на всички ресурси. Евристика ЕООД Русе в търсенето на най-доброто, което е приложимо за клиентите, се спря на избора на адвокат, който да извършва значителната …

Прочети повече »

Счетоводство на онлайн магазин

Още от датата на откриване, един онлайн магазин за интернет търговия се нуждае от счетоводство. Такова счетоводство е нормално да се извършва от счетоводител, който може да е в трудови(облигационни) отношения както с фирмата за онлайн търговия, така и …

Прочети повече »

Откриване и закриване на набирателна сметка за ЕООД/ООД

Откриване на набирателна сметка ЕООД/ООД се нуждаят от набирателна сметка, като едно от условията за успешна регистрация на фирма в Търговски регистър-Русе. Сметката се открива в банка по избор, тя може да е в лева, в евро, както и във …

Прочети повече »

Счетоводители и ГФО

Кои счетоводители съставят ГФО? За да имат право да са съставители на ГФО,както и на междинни и консолидирани финансови отчети, дори висшистите счетоводители е необходимо да отговарят на задължителни минимални изисквания, посочени в Закона за счетоводството. Счетоводителите невинаги съставят ГФО, …

Прочети повече »

Избор на добър счетоводител в Русе

Отговорният избор на добър счетоводител в Русе е трудоемко занимание,което може да се улесни от няколко фактора: 1.Безпристрастни препоръки. 2.Дългогодишна счетоводна работа – без забележки,вкл.да е етичен. 3.Липса,в употребата на подходи,нарушаващи конкуренцията в счетоводния бранш(едва ли такъв счетоводител ще …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница