Публикации

ДЗЗД регистрация

Регистрацията на ДЗЗД в град Русе, се извършва в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията, като неперсонифицирано Дружество по Закона за Задълженията и Договорите. Какво представлява ДЗЗД? ДЗЗД се нарича дружество по закона за задълженията и …

Прочети повече »

Счетоводство и ООД(ЕООД)

ООД е въведено за пръв път със специален закон през 20 април 1892г. в Германия. Такъв тип дружество е уредено за пръв път у нас чрез Българския закон за ООД, през 1924 г. ООД е обединение на повече от едно …

Прочети повече »

Облагане доход на земеделец през 2017г.

Някои от регистрираните като земеделци(земеделски производители) физически лица, могат да избират по какъв ред ще се облагат доходите от тяхната дейност през 2017г. Вариантите са следните: 1.При положение, че през 2016г. са били облагани по общия ред на ЗДДФЛ, земеделците …

Прочети повече »

Счетоводни услуги в Русе и тяхната организация

Организацията на счетоводните услуги в Русе, изисква високо ниво на счетоводно обслужване, от началото до края на счетоводният процес в рамките на отчетния период. Съврменните изисквания на търговската дейност, изискват да се разполага навреме с необходимата счетоводна организация. Счетоводните услуги …

Прочети повече »

Данъчни услуги, обслужване в Русе

Данъчно спокойствие, чрез широкоспектърните решения на Евристика ЕООД. Данъчните услуги съставляват данъчното обслужване, като е възможно изпълнение само на някои услуги – частично данъчно обслужване. Заданията произтичащи от спецификата на клиента, се изпълняват в град Русе, като няма пречка да …

Прочети повече »

ООД регистрация

В град Русе, регистрация на ООД се извършва в офиса на Търговски регистър, към Агенция по вписванията. Такава регистрация на фирма, е с характерните особености произтичащи от правната форма на дружеството. Чрез ООД се наименова дружеството с ограничена отговорност. Това …

Прочети повече »

Вписване на търговска компания в Русе

Търговски регистър град Русе, към Агенцията по вписванията е мястото където се вписват данни за търговски компании, със съдействието на Евристика ЕООД. Търговският регистър представлява електорнна база данни. В тези данни се съдържат обстоятелства за търговските компании и техните актове, …

Прочети повече »

Счетоводство на фирми в Русе

Счетоводството на фирми, се реализира от счетоводители в Русе. Изпълнението на счетоводните обязаности, се осъществява и за фирми, които имат търговска регистрация извън град Русе. Евристика ЕООД е счетоводна къща с потенциал за изпълнение на необходимите задачи, който реализира по …

Прочети повече »

Счетоводно обслужване от собственици или съдружници

Случаи, в които годишният финансов отчет не се съставя от счетоводно предприятие или друг съставител, а от собственици или съдружници. Счетоводната фирма, може да се характеризира като счетоводно предприятие по Закона за счетоводството(ЗСч) Чрез счетоводно отчитане и съставяне на годишни …

Прочети повече »

Годишна данъчна декларация на физическо лице

Счетоводна къща Евристика, изготвя и подава годишни данъчни декларации на физически лица, съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица(ЗДДФЛ). Кои са задължени лица? Това са местните физически лица за придобити доходи произлизащи от Република България,както и …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница