Публикации

Фирморегистрация

Фирморегистрация Търговското фирморегистриране, означава фирморегистрация в търговския регистър на България. Този национален регистър не е нов, а се запазва след реформирането на търговската регистрация на фирми.Така,от фирмените отделения на съдилищата, този регистър се прехвърли към Служба по вписванията, която е …

Прочети повече »

Регистрация на фирма в Русе

Регистрация на фирма в Русе Тя се извършва в Търговския регистър към Агенция по вписванията, в гр.Русе. Такава фирмена регистрация е възможна и за търговци с адрес на управление извън гр.Русе. При предходният режим, такива регистрации бяха допустими само за …

Прочети повече »

Online счетоводство, счетоводни услуги от счетоводител

Online счетоводство за гр.Русе и регион Русе – понижени цени и намалено време Счетоводството, при което счетоводните услуги са независими от местоположението на клиента, но зависими от наличието на взаимна интернет комуникация се нарича Online счетоводство, изписано изцяло на български …

Прочети повече »

Цени в счетоводната къща

Добрите цени за една счетоводна къща, са тези които позволяват качествено счетоводно обслужване.Евтина работа и на най-ниски цени са приложими за някои частични дейности, но за цялостното изпълнение на счетоводството е нужно счетоводната къща да определи една стриктна обща …

Прочети повече »

Счетоводство от счетоводители

Най-доброто счетоводство е възможно, само когато се упражнява от професионални счетоводители, спазващи принципите на професионализма и етиката.Счетоводна къща Евристика ЕООД, Русе поставя тези принципи като най-висок приоритет, заедно със стремежа за независимост не само в счетоводството, а и …

Прочети повече »

Регистрация и дерегистрация по ДДС

Регистрация по ДДС, както и дерегистрация по ДДС са процедури, за които счетоводна къща Евристика Русе извършва пълно съдействие, вкл.данъчно представителство пред НАП-Русе, а в други случаи – пред съответната компетентна данъчна служба извън гр.Русе. Регистрация по ДДС Данъчно задължено …

Прочети повече »

Подготовка за отваряне на фирма в Русе

Преди да се отвори една фирма, е подходящо да се извърши приготовление за нейната регистрация в Търговски регистър – гр.Русе. Подготовка за отваряне, чрез регистрация на нова фирма Преди регистрацията на фирмата, са необходими редица уточнения във връзка със специфичните …

Прочети повече »

Счетоводна къща в Русе

Нуждаете се от счетоводна къща в Русе? Евристика ЕООД е точният избор, когато става дума за професионално ориентирано счетоводство със специфични и индивидуално съобразени цени щадящи фирмените финанси на обслужваните фирми. Счетоводна къща Евристика се намира в град Русе, но …

Прочети повече »

Коригираща декларация в НАП – до 30 септември

Коригираща данъчна декларация по ЗДДФЛ, може да се подава еднократно, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, който е 02 май през 2017г. – за доходите от 2016 г. Лицето задължено да подава годишна данъчна декларация може …

Прочети повече »

Счетоводни фирми

Защо намаляват качествените счетоводни фирми? Евтиното счетоводство, некомпетентните препоръки и недостатъчната професионална подготовка от изпълнителите на счетоводните задачи са допринесли до това, качествените счетоводни фирми не само в Русе, но и в страната да намаляват с неотслабващи темпове. …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница