Публикации

Online счетоводство, счетоводни услуги от счетоводител

Online счетоводство за гр.Русе и регион Русе – понижени цени и намалено време Счетоводството, при което счетоводните услуги са независими от местоположението на клиента, но зависими от наличието на взаимна интернет комуникация се нарича Online счетоводство, изписано изцяло на български …

Прочети повече »

Цени в счетоводната къща

Добрите цени за една счетоводна къща, са тези които позволяват качествено счетоводно обслужване.Евтина работа и на най-ниски цени са приложими за някои частични дейности, но за цялостното изпълнение на счетоводството е нужно счетоводната къща да определи една стриктна обща …

Прочети повече »

Счетоводство от счетоводители

Най-доброто счетоводство е възможно, само когато се упражнява от професионални счетоводители, спазващи принципите на професионализма и етиката.Счетоводна къща Евристика ЕООД, Русе поставя тези принципи като най-висок приоритет, заедно със стремежа за независимост не само в счетоводството, а и …

Прочети повече »

Регистрация и дерегистрация по ДДС

Регистрация по ДДС, както и дерегистрация по ДДС са процедури, за които счетоводна къща Евристика Русе извършва пълно съдействие, вкл.данъчно представителство пред НАП-Русе, а в други случаи – пред съответната компетентна данъчна служба извън гр.Русе. Регистрация по ДДС Данъчно задължено …

Прочети повече »

Подготовка за отваряне на фирма в Русе

Преди да се отвори една фирма, е подходящо да се извърши приготовление за нейната регистрация в Търговски регистър – гр.Русе. Подготовка за отваряне, чрез регистрация на нова фирма Преди регистрацията на фирмата, са необходими редица уточнения във връзка със специфичните …

Прочети повече »

Счетоводна къща в Русе

Нуждаете се от счетоводна къща в Русе? Евристика ЕООД е точният избор, когато става дума за професионално ориентирано счетоводство със специфични и индивидуално съобразени цени щадящи фирмените финанси на обслужваните фирми. Счетоводна къща Евристика се намира в град Русе, но …

Прочети повече »

Коригираща декларация в НАП – до 30 септември

Коригираща данъчна декларация по ЗДДФЛ, може да се подава еднократно, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, който е 02 май през 2017г. – за доходите от 2016 г. Лицето задължено да подава годишна данъчна декларация може …

Прочети повече »

Счетоводни фирми

Защо намаляват качествените счетоводни фирми? Евтиното счетоводство, некомпетентните препоръки и недостатъчната професионална подготовка от изпълнителите на счетоводните задачи са допринесли до това, качествените счетоводни фирми не само в Русе, но и в страната да намаляват с неотслабващи темпове. …

Прочети повече »

Цени за еднократни счетоводни услуги

Еднократните счетоводни услуги, прилагани от счетоводна къща Евристика, Русе, са съчетание от качество и приемлива цена. Цените са за годишно счетоводно и годишно данъчно приключване, съставяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и годишен статистически отчет. Подробности …

Прочети повече »

Годишно счетоводно приключване(междинно счетоводно приключване)

Счетоводна къща Евристика, Русе, осъществява прецизирано счетоводно приключване, в съответствие с нормативните изисквания на Закона за счетоводството (ЗСч),приложимите счетоводни стандарти и правилата утвърдени в индивидуалния счетоводен сметкоплан и счетоводната политика на обслужваното лице. Счетоводното приключване може да е на задължени …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница