Публикации

Данни за съставителя на ГФО, в годишната декларация по ЗКПО

Считано от 2017 г. Националната агенция по приходите(НАП) събира подробни данни за съставителите на годишни финансови отчети(ГФО). По този начин, идентификацията на лицето, което се легитимира в съставения от него ГФО се улеснява значително. Нововъведението е включено за пръв път …

Прочети повече »

Назначен, нает или самонает счетоводител

Какъв счетоводител да търся за фирмата си? Евристика ЕООД,Русе, Ви предлага няколко варианта за избор. Назначен счетоводител Счетоводителят се назначава от работодател чрез трудов договор, сключен по реда на Кодекса на труда. Наличието дори на един сключен такъв договор(респ.неговото изпълнение), …

Прочети повече »

Счетоводно обслужване в Русе

Абонаментно счетоводно обслужване в Русе, на фирми с регистрация в град Русе, така и регистрирани фирми в други градове от страната, представлявани от български и чуждестранни лица. Абонаментното счетоводство, съставляващо счетоводното обслужване включва пълно или т.нар.цялостно счетоводно обслужване …

Прочети повече »

Счетоводно предприятие

1.Изисквания към счетоводното предприятие -да е лице регистрирано в Търговски регистър към Агенция по Вписванията, съгласно Търговският закон – за български предприятия (Счетоводна къща Евристика – Русе е регистрирана като счетоводно предприятие, заедно с регистрацията на търговското дружество Евристика ЕООД); …

Прочети повече »

Учредяване,промени,преобразуване и прекратяване на дружество

Регистрация по учредяване, вписване промени, преобразуване и прекратяване на търговски дружества(ЕООД, ООД, СД, КД, АД, ЕАД, КАД) в Търговски регистър-Русе и регистрация, промени и прекратяване на граждански дружества(ДЗЗД) в Регистър Булстат-Русе. Търговските дружества са дружествата по чл.1, ал.2 от Търговския …

Прочети повече »

Свободна професия – регистрация по Булстат

Регистрацията на лице упражняващо свободна професия, наричано още специалист на свободна практика или freelancer се извършва в Регистър Булстат – Русе, или в друга служба на Агенцията по Вписванията с местоположение в друго населено място. Всички лица, които извършват дейност, …

Прочети повече »

Регистрация на ЕТ в Русе

ЕТ се регистрира в Търговски регистър – Русе. Възможна е регистрация, към друга служба на Агенцията по вписванинията, като тази регистрация не зависи от адреса на ЕТ, тъй като едноличния търговец не се регистрира по регионален признак, както беше при …

Прочети повече »

Регистрация на ЮЛНЦ-НПО,Сдружение, Фондация

ЮЛНЦ(Юридическо Лице с Нестопанска Цел) е организация с нестопанска цел, наричана още НПО(Неправителствена организация). Видове ЮЛНЦ – това са сдруженията и фондациите. Юридическите лица с нестопанска цел …

Прочети повече »

ДЗЗД регистрация

Регистрацията на ДЗЗД в град Русе, се извършва в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията, като неперсонифицирано Дружество по Закона за Задълженията и Договорите. Какво представлява ДЗЗД? ДЗЗД се нарича дружество по закона за задълженията и …

Прочети повече »

Счетоводство и ООД(ЕООД)

ООД е въведено за пръв път със специален закон през 20 април 1892г. в Германия. Такъв тип дружество е уредено за пръв път у нас чрез Българския закон за ООД, през 1924 г. ООД е обединение на повече от едно …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница