График Клиенти

Клиенти ГрафикЕвристика ЕООД извършва ежемесечно абонаментно счетоводно обслужване. За тази цел са изготвени кратки напътствия към клиентите. Те са включени в техните договори за счетоводно обслужване.

Какво е най-важно?

1. Общи положения

1.1. Обработката на документи за предходния месец се извършва през следващия месец.

1.2. Документите за всеки бизнес са различни. Изисквайте предварително от Евристика ЕООД какви документи трябва да приготвите и изпратите.

1.3. Ваше задължение е да проверите своя контрагент в системата VIES на датата, когато сте му издали фактурата.

1.4. Винаги пазете и предавайте на счетоводителя, документите за платени такси на Дунав мост или друго място където се пресича границата с България.

1.5. Чуждестранните законови изисквания не са аналогични на българските. Независимо, че нашите две страни е възможно да са членки на Европейския съюз, съществени различия в законите са допустими.

1.6. Резервивайте дата и час за вашето посещение, така няма да се пречи на работата с друг клиент. Ако направите посещение без резервация, ще се наложи да изчакате.

1.7. Евристика ЕООД има правото да не поема ангажименти в дните на почивка и официални празници, без предварително известие. В извънредни ситуации, може да разчитате на помощ по всяко време.

2. Доставка на документи и плащане на абонаментни услуги

2.1. Доставката на всички документи за предходния месец е в срок до 7 дни на следващия месец. Всяко забавяне след този срок, може да доведе до прекратяване на договора с Евристика ЕООД и глоби съгласно законовите изисквания. Допуска се забавяне на представянето на документите до 10-ия ден, ако за това има обективни причини.

2.2. Изплащането на възнаграждението за услугите в Евристика ЕООД е желателно да се извърши в срока за доставяне на документите, но не по-късно от 20-то число на месеца в който са представени документите.

3. Важни крайни срокове от държавната администрация, за неспазването на които се плаща глоба

3.1. Срок да подаване на декларация за ДДС и VIES декларация – до 14 –ти ден.

3.2. Изпращане на Интрастат – декларации за пристигане / заминаване – до 14-ия ден.

3.3. Авансов данък печалба / не е задължителен за всички / – до 15-тия ден.

3.4. Осигуровки и данък на заплатите – до 25-тия ден.

Когато деня от крайния срок е неработен ден, този ден не се брои, а срокът изтича в първия работен ден.

Уважаеми клиенти, изискванията на Евристика ЕООД са точно подбрани на база дългогодишен опит. Моля, спавайте ги за да може нашата съвместна работа да преминава леко и успешно.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница