Публикации

Счетоводни услуги за земеделски производители

Счетоводните услуги за земеделски производители, практикувани от Евристика ЕООД, са насочени към физическите и юридическите лица, които осъществяват земеделска (селскостопанска) дейност. Счетоводството на земеделски производител се подчинява на общите изисквания за водене на счетоводна отчетност и специфичните изисквания в зависимост …

Прочети повече »

Ликвидация, закриване, заличаване на фирма

Чрез Евристика ЕООД, Русе, получавате качествено протичане на ликвидацията, закриването или заличаването на фирмата. Ликвидацията е извънсъдебно производство, касаещо юридическите лица в тези случаи, когато за лицето няма правоприемство или несъстоятелност. За да преустанови съществуването си търговското дружество, се извършва …

Прочети повече »

Хонорар на счетоводител

Какъв е нормалният хонорар на счетоводителят? Счетоводният хонорар на стабилен счетоводител на свободна практика, се подчинава на същите зависимости при определяне на цената, както при счетоводните предприятия(счетоводни кантори, счетоводни къщи, апартаменти, ателиета, гаражи и други) поради еднаквото естество на работа, …

Прочети повече »

Счетоводната сметка

Счетоводната сметка, като основен елемент на счетоводството.Счетоводната сметка представлява средство за получаване на непрекъсната синтетична и аналитична информация за състоянието и развитието на разнообразните стопански операции възникващи по различни поводи в предприятието. Според същността на сметката следват три основни момента …

Прочети повече »

Счетоводни къщи, похитили съдържание

Кражбата на съдържание в Интернет е особено популярна, след като за написването на качествен рекламен текст, който да е достатъчен и по съдържание,офертата стартира с начална цена от 50 лв. на страница, а ако се изисква текста да е напълно …

Прочети повече »

Защо е необходим счетоводител?

Необходимостта от счетоводител е заложена в редица нормативни изисквания. Привидно, изпълнението на текущи действия свързани с набирането на документи за целите на данъчното, осигурителното и друг вид облагане(осигуровките са с характеристика на налог) изглеждат елементарни и неизискващи сериозна подготовка. В …

Прочети повече »

Видове документи за счетоводството – внос и износ

За да имат ролята на счетоводни документи, тези документи трябва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството.Документите за външна търговия по форма и съдържание се съобразяват с редица законодателни разпоредби с национален и международен характер. Осъществяването на сделките във …

Прочети повече »

Информация по ЗМДТ

Какви са необходимите документи и сроковете за подаване на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ? - при деклариране на недвижим имот от физически и юридически лица - при деклариране освобождаването от такса битови отпадъци - …

Прочети повече »

Данъчно и осигурително оптимизиране

Легалното данъчно и осигурително оптимизиране – ефективност и ефикасност без граници Много хора си мислят, че данъчното и осигурителното оптимизиране освен, че е в ущърб на финансите на държавата е незаконно и съмнително. Напротив, Евристика ЕООД твърди, че легалното* данъчно …

Прочети повече »

Данъчни консултации

Данъчни консултации в гр.Русе. Консултираме юридически и физически лица. Предлагаме Ви своевременни и компетентни консултации по възникнали данъчни казуси. Данъчните казуси са с обхват всички преки и косвени данъци. Консултациите на Евристика ЕООД са обвързани с гаранции. Евристика ЕООД, не …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница