Публикации

Счетоводство на услугите на ишлеме

Услугите на ишлеме са съпроводени с разнообразни счетоводни подходи и методи, свързани със счетоводното обслужване(счетоводни услуги) при тяхното счетоводно отчитане. Най-съществената особеност при услугите на ишлеме, при тяхното счетоводно отчитане, е това че възложителят или наречен по друг начин – …

Прочети повече »

Защо е необходим данъчен консултант?

Данъчният консултант е фирма(предприятие) или физическо лице, което извършва дейност в областа на данъчните консултации. Обхвата на услугите извършвани от данъчния консултант се определя от приложимото законодателство, свързано с данъчното облагане, като данъчните субекти могат да са както местни, така …

Прочети повече »

Двустранно и двойно счетоводство

Способът на двойно счетоводно записване отразява в значителна степен вътрешната връзка между явленията, взаимната им зависимост, финансово-икономическата им същност и значение в сравнение с едностраннто счетоводно записване. Двойното счетоводно записване произтича от двустранния строеж на счетоводната сметка, съставен от две …

Прочети повече »

Счетоводство на земеделец

Нуждае ли се от счетоводство, земеделец, нерегистриран по ддс(ЗДДС)? Регистрираният в регистъра на земеделските производители земеделец, е задължен да води счетоводство, най-често по нормативни изисквания, които не произтичат директно от Закона за счетоводството, тъй като към предприятията по този закон …

Прочети повече »

Счетоводство на малки и средни фирми

За счетоводно обслужване(счетоводни услуги) на малки и средни фирми, счетоводно предприятие Евристика ЕООД, гр.Русе, прилага всички нормативни изисквания, както и вътрешна технология на работа чрез която се улеснява в значителна степен ефективноста в отношенията с клиентите на счетоводната кантора(или т.н. …

Прочети повече »

Счетоводни услуги за самоосигуряващи се лица

При осъществяването на счетоводни услуги към самоосигуряващите се лица, те се разпределят в две категории:
  • физически лица, които упражняват трудова дейност чрез друго лице – съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица-членове на неперсонифицирани дружества.

Ерудиран експерт-счетоводител и одитор

Когато става дума за въпрос, който изисква възможно най-сложните счетоводни решения, без помощта на ерудиран дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор, няма как да се постигне максимална сигурност и адекватност в получените резултати. „Дипломиран експерт-счетоводител” е физическо лице, успешно издържало …

Прочети повече »

Попълване на декларация за патентен данък

Данъчна декларация за облагане с патентен данък (патентна декларация) e декларация свързана обстоятелства във връзка с упражняваната от физически лица (вкл.ЕТ) патентна дейност. Осъществяването на патентни дейности от физическите лица, ги класифицира в кръга на данъчно задължените лица по закона …

Прочети повече »

Онлайн счетоводство(eлектронни услуги)

Онлайн счетоводство е интернет базирана счетоводна услуга, с елементи на административна дейност, насочена за изпълнение на законовите изисквания към физически и юридически лица, за подаване и получаване на документи и всякаква информация, свързана с държавните служби. Онлайн счетоводство е достъпна …

Прочети повече »

Коректен счетоводител

Един коректен счетоводител, може да е загрижен към делата на фирмата, като същевремено е точен и да притежава опит. Защо обаче се получава така, че такъв счетоводител се среща рядко, а непрекъснато научаваме за измамени собственици на фирми, които са …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница