Публикации

Счетоводство на земеделец

Нуждае ли се от счетоводство, земеделец, нерегистриран по ддс(ЗДДС)? Регистрираният в регистъра на земеделските производители земеделец, е задължен да води счетоводство, най-често по нормативни изисквания, които не произтичат директно от Закона за счетоводството, тъй като към предприятията по този закон …

Прочети повече »

Счетоводство на малки и средни фирми

За счетоводно обслужване(счетоводни услуги) на малки и средни фирми, счетоводно предприятие Евристика ЕООД, гр.Русе, прилага всички нормативни изисквания, както и вътрешна технология на работа чрез която се улеснява в значителна степен ефективноста в отношенията с клиентите на счетоводната кантора(или т.н. …

Прочети повече »

Счетоводни услуги за самоосигуряващи се лица

При осъществяването на счетоводни услуги към самоосигуряващите се лица, те се разпределят в две категории:
  • физически лица, които упражняват трудова дейност чрез друго лице – съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица-членове на неперсонифицирани дружества.

Ерудиран експерт-счетоводител и одитор

Когато става дума за въпрос, който изисква възможно най-сложните счетоводни решения, без помощта на ерудиран дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор, няма как да се постигне максимална сигурност и адекватност в получените резултати. „Дипломиран експерт-счетоводител” е физическо лице, успешно издържало …

Прочети повече »

Попълване на декларация за патентен данък

Данъчна декларация за облагане с патентен данък (патентна декларация) e декларация свързана обстоятелства във връзка с упражняваната от физически лица (вкл.ЕТ) патентна дейност. Осъществяването на патентни дейности от физическите лица, ги класифицира в кръга на данъчно задължените лица по закона …

Прочети повече »

Онлайн счетоводство(eлектронни услуги)

Онлайн счетоводство е интернет базирана счетоводна услуга, с елементи на административна дейност, насочена за изпълнение на законовите изисквания към физически и юридически лица, за подаване и получаване на документи и всякаква информация, свързана с държавните служби. Онлайн счетоводство е достъпна …

Прочети повече »

Коректен счетоводител

Един коректен счетоводител, може да е загрижен към делата на фирмата, като същевремено е точен и да притежава опит. Защо обаче се получава така, че такъв счетоводител се среща рядко, а непрекъснато научаваме за измамени собственици на фирми, които са …

Прочети повече »

Счетоводни услуги за земеделски производители

Счетоводните услуги за земеделски производители, практикувани от Евристика ЕООД, са насочени към физическите и юридическите лица, които осъществяват земеделска (селскостопанска) дейност. Счетоводството на земеделски производител се подчинява на общите изисквания за водене на счетоводна отчетност и специфичните изисквания в зависимост …

Прочети повече »

Ликвидация, закриване, заличаване на фирма

За да преустанови съществуването си търговското дружество, се извършва ликвидация, след което следва закриване (заличаване) по искане на назначеният за целта ликвидатор. Срокът за ликвидация, не може да бъде по-малко от 6 месеца, считано от датата на обнародване на поканата …

Прочети повече »

Хонорар на счетоводител

Какъв е нормалният хонорар на счетоводителят? Счетоводният хонорар на стабилен счетоводител на свободна практика, се подчинава на същите зависимости при определяне на цената, както при счетоводните предприятия(счетоводни кантори, счетоводни къщи, апартаменти, ателиета, гаражи и други) поради еднаквото естество на работа, …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница